Ungdomstiden er ikke en sykdom | Helene Skjeggestad

Forestillingen om den «psykt flinke generasjonen» må begraves. Den gjør mer skade enn nytte.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ungdommers psykiske helseplager har brutt lydmuren både nasjonalt og internasjonalt.

Verdens helseorganisasjon kaller psykisk helse et lenge neglisjert problem som fortjener høyere prioritet. Om noen uker møtes nordiske toppolitikere i Oslo for å diskutere ungdom og psykisk helse. I arbeidet med nye lærerplaner i skolen vil temaet livsmestring bli prioritert.

Les hele saken med abonnement