SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd | Kristin Clemet

Uten markedsøkonomi blir det ingen velstand, og uten velstand blir det ingen velferd, skriver Kristin Clemet.

Men alle pengene kan bli sløst bort.

Sosialistisk venstreparti (SV) vil ha «profittfri velferd». SV vil «stoppe eieres mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansiertes» og vil i første omgang forby profitt i barnehager, barnevern og asylmottak.

Dette er ett av fem ufravikelige krav fra SV for å gå i regjering eller inngå en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, dersom venstresiden vinner valget. SVs begrunnelse er at «hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak».

Les hele saken med abonnement