Kommentar

Misbruker regjeringen loven for å dekke egne svakheter?

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Riksrevisor Per-Kristian Foss: Gradering misbrukes for å skjule egne feil. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Regjeringen gambler med troverdigheten når den kjemper for et hemmelighold som avsløres som unødvendig.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det ligger makt i å stemple informasjon som «hemmelig». En form for maktutøvelse som effektivt stenger for en åpen debatt. For bare de innvidde kan vite hva som skjuler seg bak graderingen. Og bare de samme innvidde kan vurdere om den virkelig er nødvendig.

Derfor gjorde Dagens Næringsliv den offentlige debatten en stor tjeneste da avisen offentliggjorde Riksrevisjonens sammendrag av kritikken mot Solberg-regjeringen for manglende oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport.

Innholdet er urovekkende, for å si det meget forsiktig. Det viser at hverken Forsvaret eller politiet er i stand til å beskytte viktige mål mot terror. Gjennom 11 punkter dokumenterer Riksrevisjonen hvordan regjeringen har sviktet.

Dokumenterer tillitsbrudd

Riksrevisor Per-Kristian Foss har hele tiden ment at rapporten kunne offentliggjøres. Eller som han med dårlig skjult ironi sier til Dagens Næringsliv, «vi (har) jo ikke omtalt en eneste objekt». Høyre-nestoren mer enn antyder at sikkerhetsloven er misbrukt av Forsvarsdepartementet. Den er brukt «på en måte som var mer tjenlig for å forsvare departementets og Forsvarets forsømmelser enn å forsvare noe som gjaldt rikets sikkerhet,» ifølge Foss.

Med støtte fra statsminister Erna Solberg har forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide insistert på at rikets sikkerhet vil skades hvis rapporten offentliggjøres. De har kjempet en intens kamp mot åpenhet. Dragkampen med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble vunnet, men nå må man altså gi tapt for en lekkasje.

Det betyr at alle som går grundig inn i saken kan se at Per-Kristian Foss hadde rett. Rapporten er så generell at den ikke avslører konkrete mål som ondsinnede krefter kan angripe.

Men mer alvorlig: Lekkasjen dokumenterer et tillitsbrudd mellom regjeringen og en offentlighet som har rett til å forlange åpenhet når hemmelighold ikke er strengt nødvendig.

Skjule egne feil?

Spørsmålet er hvorfor dette skjer.

Grunnen kan være forsiktige forsvarsbyråkrater som heller graderer ti ganger for mye enn en for lite.

«Manglende transparens i forsvarssektoren er blitt et demokratisk problem,» sier den erfarne NUPI-forsker Ståle Ulriksen til Dagsavisen om situasjonen generelt. «Lite utfyllende og presis informasjon fra Forsvarsdepartementet har vært et vedvarende problem i mange år,» følger den profilerte oberstløytnanten Tormod Heier opp.

Det kan dessverre også være at forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ikke tør utfordre denne lukkethetskulturen. Og at vi i denne saken heller ikke har en statsminister som legger sin kraft inn på mest mulig åpenhet.

En skarpere tolkning er den riksrevisor Foss er inne på: At gradering misbrukes for å skjule egne feil. Det er i så fall dypt alvorlig fordi det innebærer å føre befolkningen bak lyset. Da skader dette regjeringens troverdighet i noe så dypt alvorlig som nasjonens og folks sikkerhet.

Kanskje er det for mye forlangt at sakens videre gang i kontroll- og konstitusjonskomiteen skal avklare dette. Uansett er det i alle fall både viktig og befriende at vi mot regjeringens vilje nå sitter med en slags fasit i form av en lekket rapport som hele tiden var ment for oss alle.

harald.stanghelle@aftenposten.no