Kommentar

Laila Bertheussen nådde ikke frem med sin forklaring på noe punkt. Det gjorde heller ikke Tor Mikkel Wara.

Dommerne legger ikke vekt på det Tor Mikkel Wara sa i retten.

Laila Anita Bertheussen ble dømt til fengsel i et år og åtte måneder. Hun anket på stedet. Foto: Rettstegning: Esther Bjørneboe / NRK / Pool

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Med en dom på ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for Laila Bertheussen, er det satt en foreløpig sluttstrek for en av de mest spektakulære straffesakene i nyere norsk rettshistorie.

Dommen i Oslo tingrett er grundig og omfattende. Den er på 125 sider. Til sammenligning kan nevnes at tingrettsdommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er på 105 sider.

Les hele saken med abonnement