Retten ser helt bort fra Laila Bertheussens forklaring

Laila Anita Bertheussen ble dømt til fengsel i et år og åtte måneder. Hun anket på stedet.

Dommerne legger ikke vekt på det Tor Mikkel Wara sa i retten.

Med en dom på ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder for Laila Bertheussen, er det satt en foreløpig sluttstrek for en av de mest spektakulære straffesakene i nyere norsk rettshistorie.

Dommen i Oslo tingrett er grundig og omfattende. Den er på 125 sider. Til sammenligning kan nevnes at tingrettsdommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er på 105 sider.

Les hele saken med abonnement