Kommentar

Her er Plan- og luftslottetaten i full sving | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Skøyen-planene slik de så ut da områdeplanen ble sendt ut på høring i fjor. Foto: Norconsult for Plan- og bygningsetaten

Med sin voldsomme kamp mot E18 i Bærum, skulle man tro at Oslo-byrådet vil være konsekvent motstander av dyre veiprosjekter. Men nei da.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nevner man Skøyen, dukker sjelden «pulserende natteliv» opp som en umiddelbar assosiasjonen. Foreløpig. Men nå skal Skøyen bli 24-timersby, som er det nye in-ordet i Plan- og bygningsetaten. Enklere sagt: Det skal bli mindre dødt der om kvelden.

Og godt er det, selv om prosessens gang går noe skjevt. Utbyggere er i harnisk fordi byggehøydene er for lave, naboene fordi de er for høye. Blant annet. Slike uenigheter i et av Oslos største utviklingsprosjekter er ikke helt uventet, snarere tvert imot. Det er jo ikke småsaker det er snakk om: 6000–7000 nye boliger, splitter ny T-banestasjon, minst 10.000 nye arbeidsplasser og mulig badeanlegg der det i dag ligger et ikke veldig folkevennlig båtopplag.

Mer urovekkende er det at et hovedgrep i planen, som nå er sendt til Rådhuset, er om å legge E18 i tunnel gjennom Skøyen. Områdeplanen kan utvikles også med E18 i dagen, men tunnelen er et sentralt premiss for hele planleggingen og har mye å si for hvor vellykket områdeplanen blir i praksis.

Tunnelen er tenkt fra Vækerø til Frøyas have ved Frognerstranda, et strekk på nærmere 2 kilometer. Det er et regelrett gigantprosjekt. Tunnelen vil i så fall bli lengre enn Bjørvikatunnelen, som i sin tid kostet 7 milliarder kroner.

 • De opprinnelige planene for Skøyen vakte sterk misnøye: – Først blir vi lurt. Så blir vi overkjørt

Minimum av realisme

Og jo da, det kunne nok vært fint med E18 i tunnel her også. Trafikken, med medfølgende støy og forurensning, utgjør en barriere mot sjøen som det hadde vært flott å slippe.

Men man må nesten forvente et minimum av realisme av planleggere. En langt kortere tunnel på Filipstad har forsinket planene der med flere år, og fortsatt har ingen løsning landet. Og der eksisterer det i det minste en plan for finansiering, i tillegg til at prosjektet er inne i Oslopakke 3. På Skøyen driver Plan- og bygningsetaten ren ønsketenkning.

Ekstra spesielt blir det når man vet at Oslo-byrådet kjemper med nebb og klør mot å bygge en lignende tunnel på Høvik i Bærum. Motstanden der kan i hvert fall ikke handle om en prinsipiell holdning mot dyre veiprosjekter, all den tid byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) har signalisert at hun er positiv til tunnelideen på Skøyen.

Foruten alle de praktiske problemene, som konsekvensene for Vækerø, kollektivtrafikken og den planlagte sykkelveiutvidelsen, er hovedspørsmålet hvor noen milliarder kroner til denne tunnelen skal komme fra. Mer bompenger? Færre kollektivprosjekter? Og hvor lystne er Oslopakkens samarbeidspartnere i Akershus på å finansiere et nytt veiprosjekt inne i Oslo?

«Svært lite ønskelig»

Plan- og bygningsetaten vet godt at man ikke bare kan tegne inn en milliardtunnel og få den vedtatt. Så enten er dette en idélansering i håp om at den langt, langt frem i tid skal realiseres. Eller det er en slags ansvarsfraskrivelse der man kan skylde på den manglende tunnelen om Skøyen-prosjektet ikke blir så vellykket.

For det lar seg gjøre å starte utbyggingen på Skøyen uten E18 i tunnel, forsikrer Plan- og bygningsetaten. Men det ville være «svært lite ønskelig» om den ikke kommer. Da må man spørre om etaten har gjort jobben sin. For strengt tatt er det ingen kunst å planlegge noe om man står helt fri fra gjeldende politiske føringer eller økonomiske realiteter. Det er bare «svært lite ønskelig».

Les mer om

 1. Kommentar Andreas Slettholm
 2. Byutvikling
 3. E18
 4. Samferdsel

Kommentar Andreas Slettholm

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Det er rart at handelsstanden er så glad i bilen

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Oslo-folk er mindre fornøyde med skole og eldreomsorg etter at de rødgrønne tok over

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Frikjennelsen av Thorkildsen gjør i hvert fall ikke problemene mindre i Skole-Oslo

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Kanskje er Bjørvika allerede forbi sitt beste | Andreas Slettholm

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Den nøytrale ekspert må avlives

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Regjeringen har lykkes med integreringen den dagen innvandrere forstår både ropete bergensk og kav sannersk