Her er Plan- og luftslottetaten i full sving | Andreas Slettholm

Skøyen-planene slik de så ut da områdeplanen ble sendt ut på høring i fjor.

Med sin voldsomme kamp mot E18 i Bærum, skulle man tro at Oslo-byrådet vil være konsekvent motstander av dyre veiprosjekter. Men nei da.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nevner man Skøyen, dukker sjelden «pulserende natteliv» opp som en umiddelbar assosiasjonen. Foreløpig. Men nå skal Skøyen bli 24-timersby, som er det nye in-ordet i Plan- og bygningsetaten. Enklere sagt: Det skal bli mindre dødt der om kvelden.

Og godt er det, selv om prosessens gang går noe skjevt. Utbyggere er i harnisk fordi byggehøydene er for lave, naboene fordi de er for høye. Blant annet. Slike uenigheter i et av Oslos største utviklingsprosjekter er ikke helt uventet, snarere tvert imot. Det er jo ikke småsaker det er snakk om: 6000–7000 nye boliger, splitter ny T-banestasjon, minst 10.000 nye arbeidsplasser og mulig badeanlegg der det i dag ligger et ikke veldig folkevennlig båtopplag.

Les hele saken med abonnement