Enhver utsettelse av E18 øker risikoen for at den ikke blir noe av | Andreas Slettholm

Det er 95 prosent sikkert at ny E18 vest for Oslo blir noe av. Med andre ord: Motstanderne øyner fortsatt håp.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Om du ble forvirret over gårsdagens saker om stopp i E18-prosjektet i Bærum, er du neppe alene.

Kort forklart handler dette om at prosjekteringen er omtrent ett år forsinket. Dette skyldes langt på vei politisk ballkasting frem og tilbake i flere runder. Den skjøre enigheten om veien i Oslopakke 3 ble som kjent overkjørt av Stortinget. Da måtte prosjektet omprosjekteres igjen.

Les hele saken med abonnement