Norske muslimers norske verdier | Andreas Slettholm

Hvis det finnes en myte om at norske muslimer flest er mot demokrati eller støtter terror, bør den avlives.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jo da, enkelte svar er nesten i overkant positive. En del konkrete, delikate problemstillinger er utelatt. Muligheten for å svare kun på norsk og engelsk kan ha gjort utvalget litt skjevt. Andre spørsmålsformuleringer ville nok gitt annerledes svar.

Men alt i alt er det ingen grunn til å betvile at undersøkelsen om hva muslimer mener, som A-magasinet omtaler denne uken, overordnet gir et så riktig bilde som spørreundersøkelser kan gi.

Les hele saken med abonnement