Kommentar

Bigami i Norge: Stadig flere kvinner opplever at mannen tar kone nummer to og tre – uten egentlig å bryte norsk lov

  • Inger Anne Olsen
Al Amine Kebe kom fra Sveits til Oslo for å si at uregistrerte ekteskap bare kan rettferdiggjøres dersom ingen av ektefellene blir fratatt noen rettigheter.

Uvesenet kalles uregistrerte ekteskap.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
RØDMERKET
Interesserte tilhørere når Inter-African Comittee in Norway diskuterer hvordan muslimer bør gifte seg.

Slik kan det for eksempel foregå: Brudeparet er ikke til stede, ingen imam er i sikte, men vielsen går sin gang. En voksen mann har påtatt seg å være «vigselmann», brudeparet har sendt slekt og venner som stedfortredere og vitner. Og vips! så er brud og brudgom blitt ektefolk. Ingen skjemaer er fylt ut, ingen signaturer skrevet.

Det er derfor det kalles uregistrert.

Slik foregår et helt vanlig muslimsk ekteskap. Kanskje er det mannens første kone, kanskje er han gift fra før. Men så sant det ikke foreligger tvang, så sant bruden er tilstrekkelig moden og dersom ekteskapet ikke holdes skjult, så vil ekteskapet være gyldig etter islam.

Mens norske homofile slåss for å bli viet i kirken, slåss mange muslimske kvinner for å forby bruken av uregistrerte ekteskap

Og mens norske homofile slåss for å bli viet i kirken, slåss mange muslimske kvinner for å forby bruken av uregistrerte ekteskap. De har ingenting imot religiøse vielser, men mener at brudeparet først må være viet borgerlig, slik at ekteskapet er lovlig registrert.

Fremmer juks

Grunnen er åpenbar: Uregistrerte ekteskap åpner for juks og bedrag. Ikke bare overfor myndighetene, ved at man for eksempel på papiret er enslig forelder, men i virkeligheten bor sammen, men også overfor ektefellen. Det åpner for at mannen kan lyve for sin kone. Han kan ta kone nummer to og tre.

Uregistrerte ekteskap åpner for juks og bedrag

I uregistrerte ekteskap mangler ektefellene rettigheter og plikter som finnes i registrerte ekteskap. Og om mannen er muslim, og blir lei, kan han skille seg fra kona ved å si «talaq!» tre ganger. Så er han fri til å gifte seg på nytt. Men for henne kan det være nesten umulig å oppnå skilsmisse.

Mener alle bør registreres

Blant de i Norge som protesterer høyt mot uregistrerte ekteskap er statsviter og aktivist Neneh Bojang Touray, til daglig førstekonsulent hos Nav, på fritiden blant annet opptatt med å ledeInter-African Comittee Norway.

Touray vil endre ekteskapslovene slik at alle ekteskap må registreres. For når et uregistrert ekteskap ryker, er kvinner og barn ille ute.

I helgen samlet IaC-Norway en stor gruppe kvinner — og en god del menn - for å diskutere om det er på tide å nytolke Koranen, og forandre skikken med uregistrerte ekteskap. Muslimske ledere var hentet inn fra Genève og London, Seattle, København og Oslo. Regningen tok BUFETAT.

Neneh Bojang Touray, som leder IaC Norway, var klar i diskusjon med imam Ebrima Dibba fra Seattle:

«Jeg er en av dem som aldri kan akseptere flerkoneri, jeg må alltid krangle med imamen. Jeg mener at dette bare er en metode for at menn kan holde flere elskerinner, sa Touray.»

Salen skoggerlo, mange nikket. Flere av dem har førstehånds kjennskap til det Touray snakket om.

Gjør polygami enklere

For som hun påpekte, er uregistrerte ekteskap en av årsakene til at polygame ekteskap kan inngås i et land som Norge. Heller ikke de uregistrerte polygame ekteskapene som inngås her er i takt med loven, men heller ikke i strid med den.

Et uregistrert ekteskap blir i Norge sett på som et hvilket som helst samboerskap, noe myndighetene bare legger seg oppi dersom man forsøker å snike til seg ekstra penger ved å utgi seg som enslig.

I Norge praktiserer også enkelte kristne og sikher praktiserer religiøse ekteskap. I studien Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler, viser de to forskerne Anja Bredal og Tone Linn Wærstad at det her i landet antagelig bare er disse tre religiøse gruppene som praktiserer religiøse ekteskap.

Det er mange grunner til at særlig kvinner er motstandere av slike vielser, blant annet fordi kvinner og barn ikke har samme rettigheter som om ekteskapet var registrert. Slike ekteskap gir heller ikke rett til familiegjenforening, dersom kvinnen bor i Afrika eller Asia.

Fra Aftenposten Innsikt:

Les også

Ikke nok med bare en kone eller en ektemann?

Muslimske vielser skjer ikke ofte i moskeen, men i private hjem. Ulikt kirken, er moskeen tradisjonelt ikke et sted for bryllup. Og imam er ikke nødvendig.

«Kan være en uting»

Hva mente de religiøse lederne som diskuterte saken i Oslo i helgen? Imamen fra Seattle ga salen medhold i at hvis menn gifter seg uregistrert for å unngå økonomiske forpliktelser, så er det en uting som ikke bør aksepteres.

Flere muslimske kvinner hevder at bigami og polygami er på fremmarsj i Norge

Mer direkte var sveitsisk-senegalesiske Al Amine Kebe, utviklingsøkonom og skolert muslim, som foreleser om islam i Genève, men tjener sitt daglige brød ved hovedkontoret til Verdens Helseorganisasjon. Al Amines holdning var ganske klar: Uregistrert ekteskap kan bare inngås dersom det ikke fratar ektefellen noen rettigheter.

For den som bor i Norge betyr det ganske enkelt nei til uregistrerte ekteskap.

Unnvikende myndigheter

Norske myndigheter har ligget unna dette minefeltet. Flere muslimske kvinner hevder at bigami og polygami er på fremmarsj i Norge, og at det kan skje fordi mange av kvinnene som inngår uregistrerte ekteskap er uvitende om at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov.

Mye ville løses dersom alle vielser ble overlatt til sorenskriverkontoret, og bare der.

Så kunne alle som i tillegg trenger en religiøs dimensjon over ekteskapet etterpå gå til den de føler seg hjemme hos. Det kunne medføre likeverd for alle, uavhengig av kjønn, religiøs tilhørighet og seksuell orientering.

Om dette ble den eneste lovlige måte å gifte seg på, ville det også bli langt enklere for kvinner å kreve et ekteskap med like rettigheter.

Få med deg og delta i de beste og viktigste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her kan du lese flere kommentarer av Inger Anne Olsen:

Les også

  1. Sexhandel er en privatsak

  2. Hva venter flyktninger i Lykkelandet?

  3. En tusing mindre i måneden? Pytt pytt!

  4. Kommentar: Heller lovløs i Europa enn håpløs i Afrika

  5. Houllebecqs siste roman er mye mer enn en satire over islam

  6. Han skrev en roman, men nå ser deler av handlingen ut til å bli virkelig

  7. Frp-fylkesleder trekker seg etter flerkoneriforslag

Les mer om

  1. Kultur