På en søndag: Friest, likest, rikest og tryggest | Kristin Clemet

Jeg tror at én ting er viktigere enn alt annet, og det er utdanning, skriver Kristin Clemet

Å bli født i Norge er nesten som å vinne i Lotto. Norge topper nemlig nesten alle gode statistikker.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norge er et av verdens rikeste land. Av nærmere 200 land plasserer Norge seg stort sett blant de ti rikeste landene, hvis vi måler den samlede verdiskapingen pr. person. Norge er også et av verdens likeste land. Ideen om likestilling og likebehandling står sterkt, og den økonomiske likheten er høy. Av 34 OECD-land, som med få unntak er de likeste landene i verden, er Norge vanligvis blant topp fem.

Norge er dessuten et av verdens frieste land. På en av de grundigste undersøkelsene som finnes, får Norge plass nummer én av i alt 142 land. Hvis vi bare ser på graden av økonomisk frihet, ligger vi også helt i øvre sjikt – blant de 10–15 prosent frieste landene.

Les hele saken med abonnement