Grav strømmen ned. En løsning tatt rett ut av luften - og fornuften.

Også Bærum og Oslo vest må ha lov til å føre kamp mot monstermaster.

Strømledninger bringer lys, varme og irritasjon.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Blant de store og betente sakene den nye olje- og energiministeren, Marte Mjøs Persen (Ap), må ta seg av, er de massive protestene mot å reise 38 meter høye kraftmaster gjennom sentrale deler av Bærum og Oslo vest.

Kravet fra beboerne langs linjen fra Hamang til Smestad er ikke til å ta feil av: Strømkabelen må legges i bakken. Det er teknisk mulig og fullt forsvarlig. Det vil frigjøre verdifulle tomtearealer og høyne trivselen for tusener av mennesker i generasjoner fremover.

Les hele saken med abonnement