Kommentar

Vesten skulle spre frihet til diktaturer i øst. I stedet skjer det motsatte.

Vesten skulle spre demokrati og frihet til diktaturer i øst. I stedet skjer det motsatte.

  • Frank Rossavik
    Kommentator

Historien har nådd et endepunkt, Vestens samfunnsmodell har vunnet for godt, hevdet Francis Fukuyama i sitt berømte essay The End of History? i 1989.

Som alle intelligente mennesker gjør, tok Fukuyama forbehold, men han ga et treffende tidsbilde. Det røde diktaturet Sovjetunionen forsvant med et puff. Kommunistene mistet makten i Moskva. Enkeltstatene fikk selvstendighet. Det samme skjedde i vasallstater i Øst-Europa.

Les hele saken med abonnement