Kommentar

Arbeidets evangelium | Einar Lie

Har vi egentlig holdepunkter for å mene at nordmenn verdsatte arbeid spesielt høyt før vi ble så rike?

Etter krigen var det at alle skulle ha rett til arbeid en politisk nyvinning. Men plikten sto like sterkt, skriver Einar Lie. Her produksjon av nylonstrømper i Oslo i 1949.
  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Siden jeg har et fritt og åpent intellekt – eller ofte er litt ukonsentrert, som noen ville sagt – ble jeg under årstalen til sentralbanksjef Øystein Olsen sittende og tenke på Harald Eia.

Olsen snakket varmt om verdien av arbeid. Tross den store finansformuen er humankapitalen fortsatt vår viktigste kilde til verdiskapning, forklarte han og så med bekymring på at Norge skled nedover på internasjonale sammenligninger av andelen av befolkningen i lønnet arbeid.

Les hele saken med abonnement