Kommentar

Borgen og byen

Jernbaneverket planlegger å rive kulturhuset Borgen. Det kan svekke byens dagligliv så vel som nødvendige historiske lag.

afp000339138.jpg Rolf Øhman

 • Lotte Sandberg

På nordsiden av Middelalderparken i Bjørvika står kulturhuset Borgen (Bispegata 12) med omtrent 200 leietakere.

lotte sandberg.jpg

Flere av disse — billedkunstnere, musikere, arkitekter og andre - har hatt Borgen som arbeidsplass siden oppstarten for 20 år siden.

I løpet av sommeren må imidlertid alle flytte ut, da bygningen skal gi plass til en ny dobbeltsporet jernbanestrekning. Men ennå mangler det formelle rivingsvedtaket.

Helhetlig bypolitikk

Det er vel og bra at med utvidelse og oppgradering av det kollektive reisetilbudet. Men hvem ivaretar en helhetlig bypolitikk - herunder også behov for både kunst, kunstnere og historiske lag?

Uten å ta stilling til realismen i denne saken, står minst to svakheter frem: For det første er tilbudet for kunstnere blitt merkbart mye dårligere i Oslo; det er knapt billige lokaler igjen i bysentrum. Dernest vil en eventuell riving av den eldre bygningen ramme Oslo som by. Byer er karakterisert ved at nytt og gammelt leve side om side; utvikling og nybygg fordrer historiske strukturer.

Hvem ønsker at Bjørvika skal bestå av kun nybygg? Utbyggerne? Politikerne?

Hele 30 yrkesaktive billedkunstnere har sine atelier i Borgen, og en av dem, Kristin Von Hirsch, skriver på sin blogg: ”Her har husleien gjort det mulig å eksistere, også for alle dem som sliter med å holde seg på riktig side av fattigdomsgrensen, men som likevel velger å skape og være del av den underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et rikt kulturliv skal få blomstre.”

Mangfold mot ensretting

Få ønsker seg en ensrettet byutvikling. Også Oslo er tjent med å være bredt sammensatt, og behovet for et godt samvirke (mellom historie, boligstruktur, eldre og nye yrker, osv.) fortoner seg elementært.

Borgen ble bygget i 1915-16, som lokomotivstall og verksted. Nå er det ulike kreative grupper som driver virksomhet i den staselige, men forfalne, bygningen.

Har ikke kulturell aktivitet noen betydning for Oslo? Hvor store deler kan og bør transformeres uten at det går på bekostning av mangfoldet man så gjerne reklamerer med?

En bys grense mellom utvikling og vern; nybygg og eldre bygningsmasse, er ikke hårfin, men bør håndteres med et alminnelig skjønn.

Ensretting av Oslos bykjerne, er knapt veien å gå. Bystyret har allerede bestemt at kulturen skal ha en viktig rolle i Bjørvika. Det harmonerer dårlig med at Borgen rives. Ønsker virkelig byens politikere at sterke historiske strukturer og et kreativt miljø skal gå tapt?

 1. Les også

  Politikken, kulturen og friheten

 2. Les også

  Det vi alle lever av

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Går hardt ut mot Kulturdepartementet og Nasjonalmuseet: Er i ferd med å gjøre oss til en fattigere kulturnasjon

 2. KOMMENTAR

  Oslo blir de fraflyttede praktbyggs by | Andreas Slettholm

 3. OSLOBY

  Arkitektprofessor vil ha mindre riving og færre prangende nybygg

 4. KULTUR

  Stor kunstgave til Nasjonalmuseet

 5. KULTUR

  Knut Olav Åmås: Politikerne gjør hovedstaden til et litt mindre godt sted for mennesker

 6. KOMMENTAR

  Fortetting i villaområder: Intet er nytt under skyggen av blokkene | Andreas Slettholm