Det skal lite til for at strømningene som har polarisert politikken andre steder, også gjør det her | Martin Sandbu

All politikk er lokal.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

All politikk er lokal, sa den amerikanske politikeren Tip O’Neill ofte. Om det er sant, er det vel spesielt sant for lokalvalg. Og det skorter ikke på lokale, særegne forklaringer på de mange skjellsettende resultatene i vårt eget valg for noen uker siden.

Men sett fra et mer globalt perspektiv, og det er jo iblant verdt møyen, er det slående at 2019-valget så tydelig flyter på de samme strømningene som slår over hele den vestlige verden.

Les hele saken med abonnement