En varslet død

  • Mala Wang-naveen

Surrogatmorens tragiske død forteller oss at om India ønsker å tilby verden surrogati, må kvinnene ha de sterkeste rettighetene.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

«Hvis det skjer barnet noe under graviditeten, får dere noe da?»

«Nei!»

Alle surrogatmødrene så på meg. De var skråsikre, de fikk ingenting om noe gikk galt. En av dem hadde opplevd det selv, mens deres venninne hadde senest i forrige uke mistet tvillinger i sjette måned og dratt hjem igjen uten den store betalingen hun skulle ha fått for babyene.

Alvorlig syk

Under et besøk til klinikken i Anand i Gujarat i 2011 der det indiske surrogatieventyret startet, kunne surrogatene fortelle meg at forsikringer ikke fantes. Det hadde de til og med signert under på at de gjorde dette på eget ansvar, forklarte de meg. De utgjorde grunnstammen i Indias fertilitetsturisme som årlig bringer inn millioner av kroner, men led under en alvorlig mangel på rettssikkerhet.

Mala Wang-Naveen, kommentator

De færreste gravide kvinner går til sine ni måneder med frykt for at de skal miste livet. Det gjorde ikke disse kvinnene heller. Men det kan skje.Ifølge den avdødes venninne som Aftenposten har snakket med, slet surrogaten med en ektemann som ikke oppførte seg bra. Hun var sliten, og etter hvert sluttet hun å komme til svangerskapskontrollene sine ved klinikken. De andre surrogatene besøkte henne, for de ville vise henne at de brydde seg. Men så fikk de ikke lov mer. Surrogatmoren ble «serious». Hun var alvorlig syk.

Hun var sliten, og etter hvert sluttet hun å komme til svangerskapskontrollene sine ved klinikken.

Forsikring

Surrogatenes eneste forsikring er livet eller livene i magen deres. De er såpass verdifulle for både klinikkene og foreldrene som har ønsket seg dem, at man gjerne vil redde kvinnenes liv også. Men står ikke surrogatens liv til å redde har hun kontraktfestet at klinikken skal gjøre alt for å redde barnet.

Det kom frem da en annen surrogatmor, Ahmedabad-kvinnen Premila Vaghela (30) falt om med hjertefeil, og døde kort tid etter. Legene lyktes i å redde babyen som ble født én måned for tidlig. Vaghela etterlot seg to egne sønner og en ektemann. Og et barn som skal vokse opp i England. En forhistorie ikke så ulik den norske babyen som UD har hjulpet tilbake til Norge nå har fått.

Ifølge den indiske og engelskspråklige nettavisen DNA, skal moren til Vaghela ha uttalt at hun var så opprørt av å ha mistet datteren at hun ikke ønsket noe av noen. Prisen familien hadde betalt for å tjene penger på surrogati, var uansett for stor. Familien skal likevel ha mottatt en klekkelig kompensasjon.

Hvis du vil utforske dette spørsmålet, bør du finne ut hvor mange kvinner som mister livet.

Dramatiske spørsmål

For halvannet år siden møtte jeg Indias fremste sosialmedisiner på fertilitetsfeltet, Imrana Qadeer. På spørsmål om norske foreldre indirekte støttet menneskehandel ved å velge India, stilte hun meg et spørsmål tilbake: «Hvis du vil utforske dette spørsmålet, bør du finne ut hvor mange kvinner som mister livet, hvor mange som tvinges inn i graviditet, og hvor mange som blir tvunget til å redusere antall embryoer».

Den gang virket spørsmålene dramatiske. Senere skulle jeg finne ut at det var kritiske spørsmål som ikke kan besvares med mindre indiske klinikker overvåkes mye strengere. Det var også et varsel om at noe slikt kunne skje.

Tar grep

Til Indian Express sier indisk surrogatis grunnlegger, Dr Nayana Patel fra Anand i Gujarat at «akkurat nå nevner ikke kontraktene som surrogatmoren og paret inngår noe om kompensasjon i tilfelle surrogatmoren dør. De som ønsker å bli surrogater blir fortalt på forhånd om hvilke komplikasjoner en graviditet kan forårsake." Utsagnet vitner om at Patel mener ansvaret ligger hos surrogaten som går til dette fullt vitende om hva hun risikerer. Dette vil nok mange mene er en noe brutal tilnærming.

Utsagnet over er fra 2012. Til undertegnede sa Patel i 2011 at surrogatene hennes hadde forsikringer. Det kan i beste fall bety at surrogatenes rettssikkerhet har blitt dårligere. Mitt inntrykk videre er at forsikringsselskaper i India ikke er så interessert i å selge forsikringer til surrogater som ikke er i stand til å betale inn på premien jevnlig.

Les også

Surrogatmor for norsk par døde etter fødsel

Det er viktig å huske på at de aller fleste surrogatene greier seg fint. De går videre i livene sine etter en graviditet, pusser opp hjemmet og sender barna på litt bedre skoler. De tar grep om sine liv.Men jeg har selv vært vitne til hvordan en surrogat fikk sitt eget barn til å bøye hodet sitt for Patel som i bønn. Hun var deres gudinne, ble barnet fortalt. Forsørger. Store mor. Den mektige i deres «forretningstransaksjon».Både dødsfallet og en slik handling viser hvor skjevt makten er fordelt.