Kommentar

En folkefiende svarer | Helge Lurås

 • Helge Lurås, leder, Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA)

Faksimile fra Aftenpostens Skam og ære-bilag

Jeg støtter helhjertet de skamløse jentenes brudd med den sosiale tvangen. Men deres innlegg er følelsesladd og en smule naivt.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Aftenposten har trykket en kronikk fra 21 «skamløse jenter». De skriver at jeg har brukt deres kamp mot sosial tvang til å argumentere for en «snever og inhuman holdning i innvandrings-, asyl- og integreringsdebatten». Jeg ødelegger visstnok også «samfunnsånden», og «spiller på menneskers frykt». «Vi finner oss ikke i at vårt engasjement og våre stemmer blir misbrukt på denne måten,» skriver de.

 • Les Helge Lurås’ innlegg som «de skamløse jentene» svarte på.

Jentenes innlegg er følelsesladd og en smule naivt i flere av migrasjons- og innvandringsbeskrivelsene: De som søker om asyl er alle tvunget på flukt. Norge har humanitært ansvar og en plikt til å hjelpe. Familiegjenforening tar de som en selvfølge at staten skal besørge.

Redaksjonelt fravær

Aftenposten ba meg kutte det opprinnelige innlegget mitt fra full kronikklengde og ned til en spalte på 1800 tegn. Det innebærer at nyanser forsvinner og budskapet lettere kan misforstås. Men sånn er av og til gamet for en skribent.

Litt underlig er det imidlertid at jentene får over 5000 tegn til rådighet i sin respons. Noen av de mest naive migrasjonsanalysene deres kunne med fordel vært utelatt, og er det strengt tatt nødvendig å nevne mitt navn «Lurås» hele 17 ganger?

Debattredaksjonen synes å ha trykket jentenes svar uten forbehold. Men så er de da også prisvinnere fra Fritt Ord.

Mønsterinnvandrere

Jeg støtter helhjertet slike modige jenters brudd med den sosiale tvangen. De er eksempler på noen som vil «bli som oss», det vil si assimilere seg til norske verdier og kultur.

I Norge er det slik at etniske nordmenn må delta i innvandringsdebatten på andre, mer begrensende vilkår enn dem med innvandrerbakgrunn.

Problemet er at ikke alle er som de skamløse jentene. Det er faktisk stadig flere som ser ut til å ville beholde sine forfedres annerledes praksiser. Tildekning blir mer vanlig, og det samme gjør fremmedartede religiøse særkrav.

Denne utviklingen er heller ikke spesielt underlig. Med et stadig større antall med innvandrerbakgrunn oppstår det enklaver hvor det knapt finnes etniske nordmenn, og dermed heller ikke en kultur som slike skamløse jenter kan la seg inspirere av og flykte til.

Nødvendig debatt

I Norge er det slik at etniske nordmenn må delta i innvandringsdebatten på andre, mer begrensende vilkår enn dem med innvandrerbakgrunn.

Samfunnet løfter derfor frem folk som Sylo Taraku, for de kan si fornuftige ting om innstramninger uten at folk dermed mistenker dem for å være onde eller rasister.

Resten av oss får heller sitte i salen og betrakte debatten om vårt eget samfunns fremtid.

Vi kan imidlertid ikke la en politisk debatt om effektene av innvandring fra kollektivistiske, mannsdominerte kulturer ligge brakk selv om disse pionérjentene er i en sårbar posisjon i sine egne miljøer.

Mitt «kontroversielle» forslag er å ta en pust i innvandringsbakken og forsøke å absorbere, integrere og assimilere dem som allerede er kommet, før vi igjen fyller på med nye dypt fremmedkulturelle som nærmest får sjokk når de kommer til det individualistiske, hedonistiske Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Skam og ære
 2. Kultur
 3. Asyl
 4. Innvandring
 5. Aftenposten
 6. Skamløse minoritetsjenter

Skam og ære

 1. SID

  «Jeg er en av dem. En blant tusenvis av jenter som blir utsatt for sosial kontroll»

 2. SID

  Jeg beveger meg inn på ukjent farvann når jeg snakker om sosial kontroll. Men vi har vært stille lenge nok

 3. SID

  Flere som elsker hverandre, finner heller noen fra samme kultur. Jeg nekter at det skal ende slik

 4. SID

  Norge lytter når de skamløse snakker. Jeg savner det samme opprøret i Danmark

 5. DEBATT

  Her er en verktøykasse til den skamløse ungdommen | Rina Sunder

 6. A-MAGASINET

  – Finn brødre som kan si: «Jeg eier ikke hennes ære».