Når mobbere mobbes | Per Anders Madsen

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
Krimteknikere på hytta der 13-åringen ble funnet død nyttårsaften

De som helt sikkert ikke har ansvaret for 13-åringens død, er de som nå blir anklaget.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det tragiske dødsfallet i Valdres utløser en storm av følelser. Noen får uttrykk som ikke kan aksepteres.

13-åringens død politietterforskes, og moren er siktet for omsorgssvikt. Fylkeslegen i Oppland og fylkesmannen i Oslo og Akershus skal granske omstendighetene rundt dødsfallet. Det skal føres tilsyn både med skole, helsetjeneste og barnevern.

Det er lett å si seg enig med barneombud Anne Lindboe når hun slår fast at det har sviktet et eller annet sted. Men hvor, hvordan og hvorfor kan det umulig sies noe sikkert om i dag.

Derfor er det litt av et paradoks at de eneste som helt sikkert ikke har ansvaret for 13-åringens død, er de som nå får pekefingeren rettet mot seg.

Les også:

Les også

Morens forsvarer: -Det er flere sider ved denne saken

Ikke første gang

13-åringen skal ha blitt mobbet på skolen, både på barne— og ungdomstrinnet. Hvordan dette ble håndtert av skolene og Bærum kommune, og den mulige sammenhengen med dødsfallet, må tilsynsrapportene gå grundig inn i.

Tragisk nok er det ikke første gang et barns død knyttes til mobbehistorikk. Systemet svikter, på en eller annen måte.

Men i dag er det ingen systemansvarlige som tar støyten. Hets og trakassering rettes mot dem som angivelig har stått bak mobbingen.

"Mobberne tok livet av henne. Nå håper jeg de er stolte av seg selv." "Dra heller og anhold dem som har mobbet jenta," er noen av kommentarene som spres som ild i tørt gress på Facebook.

Fagansvarlig Kristin Oudmayer i Unicef Norge er bekymret. Til NRK sier hun at det verste fall kan føre til nye ofre når antatte mobbere blir hengt ut som mordere.Det er barn dette handler om. I dag er også de i en meget sårbar situasjon. Oudmayer har god grunn til å være bekymret så sant de som står bak Facebook-kommentarene ikke tar til vettet.

Barns rettsvern

Kampen mot mobbing har en etter hvert lang historie i Norge. Den er på ingen måte kronet med seier. Anslagsvis 17.000 barn og unge utsettes for mobbing i en eller annen form.

I fjor la et ekspertutvalg ledet av tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal frem en omfattende utredning med mange forslag til tiltak. Gjennom utredningen går en rød tråd: Barn har sivile, politiske og sosiale rettigheter, og kampen mot mobbing handler om å ta denne rettighetstankegangen på alvor.

Her har det sviktet frem til nå.

Omsorgsansvar

Skolene må pålegges en konkret aktivitetsplikt når de oppdager krenkelser og mobbing, mener utvalget. Det er opplæringsplikt i Norge. For et helt overveldende flertall av barna innebærer det at de går på skole. En konsekvens av dette er at skolen faktisk påtar seg et stort omsorgsansvar.

Voksne mennesker, foreldre samt ansatte i skole og kommuner, har ansvaret for at barn har det bra og deres rettsvern blir ivaretatt.

Aldri andre barn.


Les også noen andre saker om dødsfallet i Valdres: