Verdens likeste land

Ulikheten i Norge er enda lavere enn tallene viser, fordi vi har mange gratis og billige offentlige tjenester som ikke regnes med når vi måler ulikhet, skriver Kristin Clemet.

Siden 1980-tallet og frem til pandemien er den økonomiske ulikheten i verden både blitt mindre og større.

Det er forskjell på folk. Heldigvis, vil jeg si. Vi er alle unike, og vi har ulike meninger om hva som er det gode liv. Respekt for mangfold og mindretall er en viktig del av det liberale demokratiet. Folk skal ikke måtte gjøre, mene og være som alle andre.

Samtidig som vi dyrker muligheten til ulikhet, står likheten sterkt i Norge. Vi ønsker små økonomiske forskjeller, og vi legger stor vekt på likhetsverdier som likestilling, likebehandling og like muligheter. Norge er et av verdens likeste land.

Les hele saken med abonnement