Uenige sammen

Tiden leger ikke alle sår. Men den er i ferd med å gjøre noe med det politiske tabuet rundt 22. juli.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Debatten om 22. juli-terroren har tatt noen viktige steg fremover i år.

Kanskje startet det med historiker Hallvard Notakers bok om Arbeiderpartiet og 22. juli, som kom i februar. Den handlet ikke minst om det skrikende savnet etter et mer politisk oppgjør. Som i all hovedsak dreide seg om å peke på deler av Fremskrittspartiet og dets omland.

Les hele saken med abonnement