Nå har Støre og Vedum sjansen

Slik kan kostnadene reduseres uten at det gjør altfor vondt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Slik verden ser ut nå, er tilstanden i norsk økonomi blant de aller minste problemene. Arbeidsledigheten er lav og veksten er god.

Nettopp derfor har regjeringen Støre har fått en formidabel politisk utfordring. Når hjulene spinner så raskt, ligger faren i overoppheting av økonomien og sterk renteoppgang.

Les hele saken med abonnement