Forslag til revidert nasjonal halloweenplan

  • Anne Gunn Halvorsen
Har du barn, bor du i urbane strøk eller disponerer egen ytterdør? Da er dette relevant informasjon for deg, skriver Anne Gunn Halvorsen.

Halloween er en uregulert høytid, og sånn kan det ikke forbli.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Når skal vi begynne å pynte til halloween, mamma?» Spørsmålet kom fra niåringen i slutten av september. Det var et godt spørsmål, og det føyer seg til en lang rekke av spørsmål om halloween. Det aller viktigste spørsmålet er kanskje når. Når er egentlig halloween?

Når er det man skal forvente skjelett i Cherrox på døren, og når kan man sende ut sin egen gutt med ljå, uten å frykte at han skal bli kjeppjaget av engstelige eldre som føler seg overrumplet?

Les hele saken med abonnement