Alene, sammen

Denne uken fikk jeg en telefon fra en fortvilet mor.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jeg hadde uttrykt stor bekymring for hvordan russetiden nå preger en del osloskoler, og hun ville dele sin families historie.

Hun fortalte at hennes datter var del av en sammensveiset gjeng med barndomsvenner. Da de startet på videregående, fikk gjengen beskjed om at det ikke var plass til alle på russebussen. Én måtte ut. Det ble hennes datter. Reality-programmenes nådeløse utstemminger hadde plutselig blitt en del av skolehverdagen og livet til en vanlig osloungdom. Døren til fester, samlinger og fellesskap var ubarmhjertig stengt.

Les hele saken med abonnement