Kommentar

Har rusavhengige samme rettssikkerhet som andre?

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Freddy Hulback har sittet 18 år i forvaring for å ha drept kameraten sin påsken 2001. Jan Tomas Espedal

Freddy Hulbacks sak bør gjenåpnes.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Straffesaken mot Freddy Hulback har vært behandlet av domstolen fire ganger – én gang i tingretten og tre ganger i lagmannsretten.

Hulback har hele tiden nektet for å ha drept kompisen Tom Georg Myhre, kjent som «Tommen» i hovedstadens narkoverden.

Tilsammen ti fagdommere, seks meddommere og 20 lagrettemedlemmer har vært involvert i rettssakene. De ti fagdommerne – én i tingretten og ni i tre runder i lagmannsretten – har vært overbevist om hans skyld.

Legfolket har vært delt i synes på om Hulback skulle dømmes. De seks meddommerne stemte for domfellelse. Én av to lagretter frifant Hulback.

Den endelige dommen falt fredag 7. september 2007: 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Det er lovens strengeste straff.

 • Les hele Hulback-saken her: Historien om en drapsdom

Bare Hulback vet

Er dommen riktig?

Svaret på det har bare Hulback. Det er bare han som med hundre prosent sikkerhet vet om han drepte «Tommen» eller ikke. Domstolene og alle oss andre må forholde oss til bevisene i saken.

Aftenpostens solide gjennomgang av saken gjør meg urolig. Er rettens vurdering av bevisene riktig?

Dommerne må være sikker i sin sak for å kunne domfelle for drap. Har tvilen kommet tiltalte til gode?

Har en person med et mangeårig liv med rus bak seg troverdighet på dommens dag? Ville saken ha fått et annet utfall med en tiltalt som ikke tidligere var dømt for drap?

Aftenposten har intervjuet Freddy Hulback en rekke ganger, både i Oslo fengsel og på Ila. Espedal, Jan Tomas

Tok førerprøven i heroinrus

Jeg var til stede under deler av saken mot Freddy Hulback i Oslo tingrett i november 2002. Forut for pågripelsen var han underlagt nærmest døgnkontinuerlig spaning.

Selv i de alvorligste straffesaker oppstår det situasjoner som fremkaller smilet. Hulback fortalte at han kjørte opp til førerprøven i heroinrus – midt i Oslo sentrum og med politispanerne på hjul. Han ble ikke stanset, til tross for at politiet to ganger tidligere den samme uken hadde stoppet ham for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Han fikk utlevert et flunkende nytt førerkort hos Biltilsynet:

– Ingen problemer. Jeg fikk lappen levert ved skranken med en gang, sa Hulback i retten den gang.

Dømt – og dømt

Oslo tingrett dømte i 2002 Hulback til 18 års forvaring med ti års minstetid. Ankesaken kom opp for Borgarting lagmannsrett året etter. Forvaringsdommen ble øket til 21 år.

Freddy Hulback mener han er uskyldig dømt og gir seg ikke. Helt på egen hånd, uten hjelp av advokater, får han i januar 2006 gjennomslag hos Gjenopptakelseskommisjonen: Saken skal gjenåpnes.

Hulback har ikke fremført nye, avgjørende bevis. Kommisjonens begrunnelse er derfor både uvanlig og oppsiktsvekkende; den mener at det er sterk tvil om at lagmannsrettens dom mot Hulback er riktig. Den tviler på rettens vurdering av de eksisterende bevisene.

Juryen frifinner

Saken gjenåpnes i Eidsivating lagmannsrett. Juryen svarer nei på skyldspørsmålet, fagdommerne setter kjennelsen til side. Ny sak, denne gang for meddomsrett med tre fagdommere og fire meddommere. Det endelige resultat blir altså 21 års forvaring.

Til stor forbauselse for medlemmene av Gjenopptakelseskommisjonen.

Hovedvitnet

Påtalemyndighetens hovedvitne mot Hulback har hele tiden vært en narkoman som Aftenposten har anonymisert, «Espen». Han har gitt flere ulike forklaringer på hva som skjedde da «Tommen» fikk i seg den dødelige dosen med heroin.

Dosen var usedvanlig sterk. Hundre ganger sterkere enn det som til da var registrert ved overdosedødsfall i Norden.

Spørsmålet var – og er fremdeles: Satte Freddy Hulback dosen eller satte «Tommen» den selv ved et uhell? Truet Hulback ham til å sette dosen? Eller var det selvmord?

«Espen» hevdet at Hulback for sikkerhets skyld kvalte «Tommen» med et skjerf rundt halsen etter at han hadde satt dødssprøyten. Forut for dette skal «Tommen» og Hulback ha vært i slåsskamp, stadig ifølge «Espen». Han er ikke i tvil om at det var et drap; han var jo der.

Retten: Ble kvalt

Rettsmedisinerne avviser blankt at «Tommen» ble kvalt med et skjerf. De fant ingen punktblødninger som støtter en slik teori. Likevel konkluderer lagmannsretten:

«Da Myhre ikke døde med en gang, brukte Hulback et skjerf eller lignende, som han strammet rundt halsen på Myhre for å hemme respirasjonen, og slik at det inntrådte fullstendig respirasjonsstans og død».

Klar tale fra sakkyndig

Professor i rettsmedisin, Sidsel Rogde, obduserte avdøde Tom Georg Myhre. Hun er klar i sin oppfatning om lagmannsrettens konklusjon:

«Når man velger å se bort fra den dødsårsaken de sakkyndige har anført og legger til grunn at dødsårsaken er en annen, noe de sakkyndige med all tydelighet har avvist, synes retten å være på ville veier».

Det er usedvanlig klar tale fra en sakkyndig. Jeg kan knapt huske at noen annen sakkyndig har uttalt seg så skarpt om en rettslig bevisvurdering.

Hennes uttalelse alene burde gi klar bane for en ny gjenåpning av Freddy Hulbacks sak.

Les mer om

 1. Rettssaker
 2. Aftenposten
 3. Krim

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hulback-saken blir begjært gjenopptatt

 2. A-MAGASINET

  7. september 2007 får Freddy Hulback den strengeste straffen det er mulig å få.

 3. NORGE

  Hulback-saken: Jurister reagerer med tvil og overraskelse

 4. A-MAGASINET

  Kapittel 6: «Et okkult monster»

 5. A-MAGASINET

  Da Aftenposten skal møte øyenvitnet i Hulback-saken, er han redd han skal bli skutt.

 6. A-MAGASINET

  Han har vært gjennom fire rettssaker og sittet 18 år for drap på kameraten. Men er det sikkert at vennen ble drept?