Kommentar

Kvalifisert mann får tiltre i ny jobb | Kjetil B. Alstadheim

 • Kjetil B. Alstadheim
  Politisk redaktør

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten, sa Nicolai Tangen da ansettelsesavtalen hans som ny sjef for Oljefondet ble presentert. Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Jo, han har mye penger. Han har heldigvis også mye peiling.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tvilen er nå borte. Nicolai Tangen blir Oljefondets nye sjef.

Det er mulig at Norges Banks representantskap vil ha kritiske merknader til ansettelsesavtalen og prosessen. SV-leder Audun Lysbakken er ikke fornøyd. Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik krever flere svar.

Men onsdag ble avtalen undertegnet, og torsdag ble den presentert.

Norges Bank har en spesielt selvstendig rolle. Uavhengigheten er til og med lovfestet. Når sentralbankens hovedstyre nå har godkjent avtalen med Tangen, er saken avgjort om det ikke dukker opp noe dramatisk.

Så hva med alt rabalderet?

Det hemmelige seminaret

Mest bråk utløste VGs sak om at Tangen inviterte flere sentrale aktører i det norske samfunnsliv til et eksklusivt seminar i USA i fjor høst, inkludert konsert med Sting.

Avsløringen fortalte en del om Tangens nettverk. Det viste seg også at de fleste han oppga som referanse da han søkte jobben i Oljefondet, hadde deltatt på seminaret.

Men historien om seminaret har skapt større problemer for en del av dem som deltok og som etterpå fant ut at de burde gjøre opp for seg, enn for Tangen. Det er ikke påvist at seminaret hadde betydning for ansettelsen.

Les også

Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

Turen til skatteparadis

Debatten har også handlet om at Tangens selskap Ako Capital har registrert fond i skatteparadiset Caymanøyene.

Oljefondet har laget et eget forventningsdokument om skatt. Fondet bruker slike dokumenter for å gi signaler om hvilke standarder det forventer at selskaper følger. Et av prinsippene er at verdier skal beskattes der de skapes. Og de skapes sjelden i skatteparadis.

Det betyr ikke at Oljefondet utelukker selskaper som på et eller annet vis har en finansiell arm inn i et skatteparadis. Det er så vanlig at det vil være umulig å unngå. Også andre norske aktører, som KLP, eid av norske kommuner, og DNB, med den norske stat som stor eier, investerer eller har investert via Caymanøyene.

Når det norske statlige bistandsverktøyet Norfund bruker skatteparadis, er det vanskelig å se at koblingen til skatteparadis i seg selv skal gjøre Tangen uegnet som oljefondsjef.

Båndene kuttes ikke

Den viktigste debatten har handlet om hvordan Tangens formue skal håndteres når han skal være sjef for fellesskapets pensjonsfond.

Tangen skapte selv et problem da han første gang ble presentert som ny sjef i Oljefondet. Han sa at alle bånd skulle kuttes mellom ham og selskapet hans, Ako Capital.

Alle bånd kuttes ikke. Han skal fortsatt være største eier i selskapet. Tangens personlige formue skal fortsatt være plassert via Ako Capital. Så et viktig tema for Norges Banks representantskap har vært hvordan Tangens habilitet skal sikres når han skal passe på fellesskapets sparegris.

Selv har jeg kritisert at en avtale om hvordan dette skulle sikres, ikke var på plass da ansettelsen ble presentert.

Den løsningen som Norges Bank nå har lagt frem, viser hvorfor det var umulig. Hele Tangens eierskap blir omorganisert. En så stor operasjon er det forståelig at ikke kunne gjøres før en ansettelse var på plass.

Nå er avtalen laget og signert. Det blir minst to armlengders avstand mellom Tangen og hans formue og eierskap så lenge han er sjef i Oljefondet.

Debatten de neste dagene vil handle om hvorvidt det er godt nok. Reaksjonene fra to professorer ved Norges Handelshøyskole er illustrerende i så måte. Guttorm Schjeldrup er skeptisk. Hans kollega Karin Thorburn sier «det ser bra ut».

Gambling med pensjonen?

En siste debatt om Tangen har handlet om hans bakgrunn som hedgefondforvalter. Det er en annen type virksomhet enn den Oljefondet driver. Hedgefond tar større risiko og prøver å ta gevinster ved å være smartere enn andre aktører. Oljefondet er mye mer forsiktig. Det ligner mer på et indeksfond som investerer litt i alt, har lave kostnader og tar lavere risiko.

Men om Tangen vil gamble mer med pensjonspengene, må han først be politikerne om lov. Investeringsstrategien til Oljefondet er politisk bestemt. Også med Yngve Slyngstad som sjef har Oljefondet bedt om å få være litt mer dristig. Noe har fondet fått lov til, blant annet investering i eiendom. Men i hovedsak har Stortinget holdt fast på en forsiktig strategi.

Det få egentlig har trukket i tvil, er at Tangen er kvalifisert for jobben. Det er jo betryggende.

For nå er det vanskelig å se noe som kan hindre at han tiltrer 1. september.

Les mer om

 1. Oljefondet
 2. Norges Bank
 3. Nicolai Tangen
 4. Skatteparadis
 5. Politikk

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Oljefondets nye sjef: – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle

 2. KOMMENTAR

  Ett parti kan avgjøre Tangens skjebne | Kjetil B. Alstadheim

 3. ØKONOMI

  Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltak

 4. ØKONOMI

  Norges Bank er i gang med å sjekke «potensielle interessekonflikter»

 5. KOMMENTAR

  Nicolai Tangen klarte å undergrave egen troverdighet fra første dag.

 6. ØKONOMI

  Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget