Å legge ned Ullevål er trolig den minst dårlige, mulige løsningen | Andreas Slettholm

I forrige uke aksjonerte Ullevål-forkjempere. Til liten nytte, viste det seg i dag.

Har man ubegrenset med penger, er det ikke noe problem å få Oslos sykehuskabal til å gå opp.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det gikk som forventet, og på samme vis som i 2016: Helse Sørøst banket gjennom nedleggelse av Ullevål og nybygg på Gaustad.

Forskjellen fra den gang er at de ansattes styrerepresentanter nå stemte mot.

Les hele saken med abonnement