Kommentar

Hvorfor løy Ludvigsen? Det sto om det mest intime i et menneskes følelsesliv.

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Foto: Ane Hem / NTB scanpix

TROMSØ (Aftenposten): Forsvarerne prøver å styrke Svein Ludvigsens troverdighet og ber om full frifinnelse for den tidligere fylkesmannen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er kamp om troverdighet her i Nord-Troms tingrett. Skal retten legge Svein Ludvigsens forklaring til grunn – eller skal den legge vekt på forklaringene til de tre fornærmede?

For den tidligere fylkesmannens del står det om en pensjonisttilværelse i fengsel eller ikke: Aktor har lagt ned påstand om fengsel i fem år og seks måneder.

De to forsvarerne, Kai Vaag og Per Zimmer, vet inderlig godt hva det dreier seg om, og i sine prosedyrer går de langt for å bygge opp troverdigheten til klienten. Og like langt for å svekke forklaringene til de fornærmede asylsøkerne.

Følte skam

Forsvarerne benekter at Ludvigsen har løyet i åtte politiavhør når han hevdet at han ikke hadde hatt seksuell omgang med de tre unge asylsøkerne. Han fortalte åpent om sin relasjon til to av dem. Den tredje husket han ikke så godt.

Men hvorfor nektet han for seksuell omgang med dem? I retten har han erkjent at han ved tre anledninger var sammen med én av dem, men det var etter at han var gått av som fylkesmann.

Forsvarer Vaag gir forklaringen: Det knyttet seg til det mest intime i et menneskes følelsesliv – Ludvigsens egen seksualitet. Han var redd for sannheten, han følte en enorm skam, han fryktet et sosialt fall og for at utroskap skulle bli avdekket. Det var umulig for ham å snakke om dette.

– At han ikke ønsket å være åpen om sin egen seksualitet, betyr ikke at han forsøkte å skjule at han hadde gjort noe straffbart. Det handler om utroskap og skam, sier forsvareren.

  • Ludvigsen har forklart seg uriktig til politiet. Hvorfor skal retten tro ham i dag?

Ingen objektive bevis

Forsvarerne mener at det ikke er noen objektive bevis for at Ludvigsen har hatt seksuell omgang med to av asylsøkerne, og da koker det ned til en ren troverdighetsvurdering.

Advokat Vaag minner retten om at den ene asylsøkeren tidligere er dømt for å ha svindlet Nav for et betydelig beløp og sto i fare for å bli utvist fra Norge.

Den andre asylsøkeren har diagnosen lettere utviklingshemmet, og hans troverdighet må ses i lys av diagnosen.

Og visste Ludvigsen i det hele tatt om diagnosen? Hvis ikke, er det manglende forsett.

Ved å minske troverdigheten til de to asylsøkerne håper forsvarerne å styrke Ludvigsens troverdighet.

Åpen relasjon

Advokat Per Zimmer prosederer på Ludvigsens uskyld overfor den tredje asylsøkeren. Han er hovedfornærmet i saken.

Asylsøkeren hevder at de i løpet av flere år hadde seksuell omgang ved en rekke anledninger. Dette avviser altså Ludvigsen, men erkjenner tre tilfeller etter at han gikk av som fylkesmann i juli 2014.

Forsvareren hevder at relasjonen mellom Ludvigsen og den nå 25 år gamle mannen aldri ble holdt skjult, den var åpen og kjent. Han var blant annet med til Ludvigsens hytte sammen med fylkesmannens familie.

Svein Ludvigsen hjalp mannen til ny jobb, og han sponset førerkortet hans.

– Han var drevet av et sosialt engasjement, sier Zimmer.

Ikke vold eller tvang.

Etter forsvarerens oppfatning er det ikke snev av vold eller tvang ved noen av de tre tilfellene av sex som Ludvigsen erkjenner. Det er noe den fornærmede sier; påstanden støttes ikke av andre bevis i saken.

Konklusjonen er at den seksuelle relasjonen mellom dem var frivillig og ønsket av begge parter. Det er ikke snakk om at Ludvigsen har misbrukt stillingen sin eller brutt et tillitsforhold for å skaffe seg sex.

Forsvarerne har gjort et solid arbeid for Svein Ludvigsen, men om de når frem med sitt krav om full frifinnelse gjenstår å se.

Dommen faller 4. juli.

Les mer om

  1. Rettssaker
  2. Krim
  3. Seksualforbrytelser