Kommentar

Den nye sentralbankloven plasserer altfor mye ansvar hos sentralbanksjefen | Einar Lie

Frykten for et selvstendig oljefond gir merkelige løsninger for Norges Banks organisering og sentralbanksjefens ansvarsområde.

Sentralbanksjef Øystein Olsen får for mye ansvar etter lovendringen.
  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

I dag debatterer og vedtar Stortinget en ny sentralbanklov. Det er knapt noen uenighet om prinsippene. Den lille debatten som har vært, har gått på om Oljefondet fortsatt skal ligge under Norges Bank.

Dagens løsning ble i praksis valgt sent på 1990-tallet, da fondet var gryende lite og stort sett hadde penger i statsobligasjoner. Siden har fondet vokst. I antall ansatte, oppgaver og kompleksitet er fondet nå langt større enn den «normale» sentralbankaktiviteten.

Les hele saken med abonnement