Demagogenes og de skrålende horders tiår | Frank Rossavik

Liberale krefter taper på grunn av for mye selvkritikk og for liten kampvilje.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Har liberale prinsipper gått fra å være en nødvendig forutsetning for demokrati til å bli en tvangstrøye for flertallet? Eller en «kosmopolitisk livsform», slik en tysk professor lakonisk foreslår?

Den moderne høyrepopulismen ønsker i alle fall å male et slikt bilde. Hvis den lykkes, er alt tapt.

Les hele saken med abonnement