Kommentar

Der ligger Eirik Jensens mulighet. Den er der, men den er neppe stor.

Meddommernes syn på bevisene kan bli avgjørende. Fredag 27. mars ble saken avsluttet, og lagmannsretten håper at dom faller før 1. juli.

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Prosedyrene i denne maratonsaken er unnagjort. Partene har sagt sitt om bevisene. Nå er det opp til dommerne. De skal sette endelig punktum for saken ved å avgjøre skyldspørsmålet en gang for alle.

Tror du Jensen blir dømt?

Les hele saken med abonnement