«Stol på meg, jeg er journalist»

Både lesere og kilder skal føle seg trygge på medienes arbeidsmetoder. Slik er det ikke i dag.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Stol på meg, jeg er journalist».

Dette utsagnet må gjøres mer troverdig enn det fremstår i dag.

Les hele saken med abonnement