Kommentar

Kastes Jagland?

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator
Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.

Frp vil at Nobelkomiteen skal kaste Jagland. Får partiet viljen sin?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Valget skjer tirsdag, og for første gang i manns minne er det spenning rundt hvem som blir Nobelkomiteens leder. De siste fem årene er Thorbjørn Jagland gjenvalgt. Nå spekuleres det i om flertallet vil kaste ham.

Det skyldes ikke kontroversielle prisvinnere. De har komiteen stått sammen om. Men det kan skyldes at komitéflertallet nå skifter fra rødgrønt til blåblått.

I så fall innfører Nobelkomiteen et nytt og diskutabelt prinsipp.

Politiske sverdslag

Komiteen er sammensatt av medlemmer utpekt av de politiske partiene etter styrkeforholdet på Stortinget, men det er ingen tradisjon for å kaste en leder av partipolitiske grunner. Snarere har ledervalget vært uavhengig av komiteens politiske flertall. Høyremannen Francis Sejersted er et godt eksempel på dette. I hans markante lederperiode hadde Ap og SV flertall i komiteen.

Begrunnelsen for en slik uavhengighet er åpenbar. Den bidrar til ikke å knytte Nobelkomiteen og dens tildelinger tett opp til det til enhver tids politiske flertall. Et spenningsmoment ved morgendagens valg er om komiteen velger å bryte med denne tradisjonen. Det åpner for mange interessante politiske sverdslag i komiteen i årene fremover.

Virker presset?

Kontroversielle prisvinnere er slett intet nytt fenomen. Snarere en tradisjon som har bidratt til prisens eventyrlige status. Likevel må vi langt tilbake før en pris har skapt så store ringvirkninger for Norge som prisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Hele komiteen sto samlet om prisen, men lederen identifiseres selvsagt sterkest med den. Det er da også en av grunnene til at noen kretser håper Jagland sparkes. Et lederskifte vil av kineserne bli oppfattet som et signal om at Norge ber om godt vær. Men det signaliseres også at press virker. Et av problemene er jo nettopp at Kina ikke tror oss på at Nobelkomiteen er uavhengig av Regjeringen.

Stortingets ansvar

I lørdagens VG tar Frps fremste utenrikspolitiske talsmann, Kristian Norheim, til orde for at Jagland bør kastes til fordel for Henrik Syse. Høyres Trond Helleland nøyer seg med hintet om at Kaci Kullmann Five og Syse "kan bekle alle verv i komiteen". Tidspunktet for slike politiske føringer er interessante.

Det sterkeste argumentet mot Thorbjørn Jaglands lederolle er at han også er Europarådets generalsekretær. Det er ingen ny situasjon. Jagland har vært det i fem av de seks årene han har vært Nobelkomiteens leder. Stortinget valgte å se bort fra dette da han før jul ble gjenvalgt for en ny periode i komiteen.

Men det er viktig å diskutere om Stortinget bør legge mye større bånd på seg når man velger komitemedlemmer med høye politiske verv som ballast. Den diskusjonen hører imidlertid hjemme i Stortinget og ikke i komiteen.

Der har man ansvar for fredsprisens uavhengighet og den presedens komiteens disposisjoner skaper. Ikke for Stortingets vegring mot å gå inn i vanskelige problemstillinger.

Les også

  1. Jagland eller Kullmann Five – det avgjøres 3. mars

  2. Harpviken: Jagland karikerer motstandernes argumenter

  3. Thorbjørn Jagland: Hvem har opptrådt uavhengig?

Les mer om

  1. Kultur