Kommentar

Kortest mulig kjørevei og mest mulig snø. Jeg ville finne det optimale stedet å kjøpe hytte. | Øystein K. Langberg

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Øystein Kløvstad Langberg
  Kommentator
Det finnes 431.000 hytter i Norge. Data fra NVE viser hvor snøforholdene er best.

Skisesongen er blitt kortere overalt, men noen fjellområder klarer seg langt bedre enn andre. Det viser Aftenpostens analyse av snødata fra over 35 hyttesteder i Sør-Norge.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Stillhet, utsikt, innlagt vann, skiheis, afterski. Det finnes mange kriterier å legge til grunn når man skal kjøpe seg hytte.

For min del er det to ting som betyr mer enn noe annet: Lengden på skisesongen og kjøretiden fra Oslo.

Alle som kjenner geografien i Sør-Norge, vet at man ikke kan få i pose og sekk. Å kjøre til en hytte i Oslo-marka tar kanskje bare 15–20 minutter, men til gjengjeld er skisesongen kort og ustabil. På en støl midt i Jotunheimen er sesongen lang, men reiseveien mildt sagt kronglete.

Det perfekte hytteområdet ligger selvsagt et sted mellom disse ytterpunktene, men hvor? Det har jeg forsøkt å finne ut.

Snøkart for hele landet

Ingen vet eksakt hvor dyp snøen er på ethvert punkt i Norge til enhver tid, men snøkartene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt har de beste landsdekkende estimatene som finnes.

Fordi det er store variasjoner fra år til år, anbefaler NVEs snøforsker Tuomo Saloranta å se på gjennomsnittet over en periode på 30 år. Det gir et mer fullstendig bilde.

Et annet viktig moment er at det kan være betydelige variasjoner i snømengde i samme fjellområde. Dersom man tar utgangspunkt i ett enkelt punkt på kartet, kan utslagene bli vilkårlige.

Løsningen er derfor denne: Antallet snødager oppgis i fire ulike høydeintervaller for hvert fjellområde. Der det mangler data for enkelte intervaller, skyldes det rett og slett at det ikke finnes tilstrekkelig store områder til å gjøre beregninger i denne høyden (se faktaboks).

Mest snø i vest

Tallene bekrefter at det er vesentlige forskjeller i lengden på snøsesongen i hytteområdene i Sør-Norge. Mens tallet på snødager på steder som Uvdal, Gol og Nesbyen er rundt 150 i året på 800–900 meters høyde, er sesongen syv uker lengre i de mest snørike områdene på Vestlandet.

Hovedårsaken er selvfølgelig at det kommer langt mer nedbør i vest enn i øst. Det gir mye større snømengder og forlenger sesongen.

Datene understreker også poenget om at variasjonen kan være stor innen et og samme fjellområde. De lavereliggende områdene (600–700 meter) rundt Beitostølen har en snøsesong på 137 dager. Høyere opp (900–1000 meter) er tallet 180 dager.

 • De siste tiårene har vært en gullalder for små land som Norge. Fremtiden kan bli langt verre.

Oslo har mistet halvannen snømåned

NVEs data gir også mulighet til å sammenligne utviklingen over tid. Ved samtlige hyttedestinasjoner har sesongen vært kortere de siste 30 årene enn den var i de foregående 30.

Utslagene er størst i lavlandet. I Oslo-marka har tallet på snødager ved 300–400 meter falt fra 150 til 107 dager i perioden, ifølge NVE. Altså er over seks uker av sesongen blitt skrellet bort. Ringkollen (600–700 meter) har fått 34 færre snødager.

Mange av hytteområdene som har hatt størst endringer i lengden på sesongen, ligger i sør. Lenger nord og øst finnes det eksempler på steder som knapt har fått redusert sesong, som Bjorli (1 dag kortere), Oppdal (5 dager kortere) og Gålå (6 dager kortere) ved 900–1000 meter. Til sammenligning har Hovden og Golsfjellet mistet rundt 20 dager i samme høydeintervall.

Vil klimaendringer føre til mindre snø og kortere sesong overalt? Ikke nødvendigvis, understreker NVE-forsker Saloranta. Det kommer nemlig an på hvor store klimaendringene blir og hvor langt frem i tid man ser.

Et klima med mer nedbør og moderat temperaturøkning kan faktisk føre til mer snø i høyden. Den dårlige nyheten er imidlertid at «smertegrensen» for Sør-Norges del lå på 1350 meter i perioden 1991 til 2009, ifølge Salorantas egen forskning. Få nordmenn har hytter som ligger så høyt som det. Dessuten vil grensen fortsette å stige i takt med temperaturøkningen.

Hvor langt orker du å kjøre?

Så tilbake til det opprinnelige spørsmålet: Hvor bør man kjøpe hytte hvis man vil ha kortest mulig kjørevei og mest mulig snø?

Tallene for lengden på snøsesongen er allerede presentert, men for å besvare dette trengs også data for kjøretiden fra Oslo sentrum til hvert hyttested. Mange har en lei tendens til å slå av litt når de skal anslå tiden til hytten sin, så her er Google Maps (uten live trafikkdata) benyttet som uavhengig grunnlag.

Dataene illustrerer tydelig poenget om at det ikke er mulig å få i pose og sekk hvis du bor i Oslo. Faktisk er det en påfallende klar lineær sammenheng mellom kjøretid og lengde på snøsesongen.

Grafen gir ikke noe entydig svar på spørsmålet mitt, men noen steder stikker seg ut. Et av dem er Sjusjøen som ligger nordøst for Lillehammer. Dit er det 2 timer og 37 minutter å kjøre fra Aftenpostens kontor i Oslo sentrum. Til gjengjeld varer sesongen lenger enn noe annet sted på Østlandet.

Sjusjøen er blant stedene på Østlandet med lengst snøsesong. Bildet er fra vinterferien 2018.

Orker du ikke tanken på å sitte over to timer i bil, er steder som Vikerfjell, Blefjell og Norefjell mulige alternativer. På Blefjell er sesongen en snau måned kortere enn på Sjusjøen. Til gjengjeld er kjøretiden til Ble Fjellstue bare 1 time og 40 minutter fra Oslo sentrum.

Helikopter til Vestlandet

Oslo-folk som vurderer å kjøpe hytte på snørike steder som Strandafjellet, Kvamskogen og Myrkdalen, bør enten ha helikopter eller elske å kjøre bil. Alle ligger fem timer eller mer fra hovedstaden.

For dem som bor andre steder i landet, ser utregningene selvfølgelig annerledes ut. Fra Bergen kan man nå de mest snørike stedene i Sør-Norge på noen få timer, mens folk i innlandet kan ha svært konkurransedyktige snøforhold mer eller mindre rett utenfor stuedøren.

Det skal også sies at noen vil synes at det kan bli for mye av det gode. Altså at mer enn seks måneder med snø er litt i overkant, selv på hytta. Jeg kan i prinsippet ha forståelse for det, men ikke akkurat nå. For det er bekmørk november i Oslo. Og alt jeg drømmer om er to meter med snø.

Følg kommentatoren på Facebook for flere analyser.

Les mer om

 1. Hytte
 2. Snø
 3. Klimaendringer
 4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 5. Hyttemarked
 6. Fjellhytte
 7. Beitostølen