Kommentar

Putin vil stramme opp russerne

 • Per Kristian Haugen
  Per Kristian Haugen
  Kommentator
afp000807768-yMAhKbpPiX.jpg

Synkende oljepriser og skjerpede sanksjoner setter Vladimir Putin under press. Nå skal en kampanje mot korrupsjon gjøre russisk økonomi mye mer motstandsdyktig.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Rubelen faller i takt med oljeprisen. Den økonomiske veksten synker mot null. Neste år kommer tallene over på minussiden. Vestlige sanksjoner gjør det kostbart og komplisert for enkeltpersoner og firmaer å skaffe sårt tiltrengt kreditt i utlandet.

Den økonomiske tilstanden står i en sørgelig kontrast til Putins ambisjoner om å gjenreise nasjonens makt og ære. Torsdag får vi vite mer om hva presidenten har tenkt å gjøre. Hans årlige tale til begge kamrene i nasjonalforsamlingen er en glimrende anledning til å trekke opp de store linjer i politikken.

Det var president Boris Jeltsin som begynte med disse talene i 1994. Siden er det blitt en tradisjon at viktige initiativer blir presentert på denne måten.

Ba om råd

Putin er opptatt av å gripe inn mens han ennå har handlingsrom. Allerede i midten av oktober hadde han et viktig møte med sine økonomiske rådgivere. Samtalene er blitt kjent gjennom nyhetstjenesten Bloomberg, som baserer seg på flere sentralt plasserte kilder.

Putin skal særlig ha vært opptatt av ett spørsmål: Hva gjør vi dersom Russland må leve med sanksjoner i et tiår fremover? Indirekte er dette et signal om at han regner med å fortsette en utenrikspolitisk linje som vil utløse negative reaksjoner i vest.

To anbefalinger

Økonomene hadde ingen ferdig oppskrift, men etter noen dager kom de tilbake med to forslag.

Det første var å effektivisere økonomien gjennom et hardt oppgjør med korrupsjonen som gjennomsyrer byråkrati og næringsliv.

Det andre forslaget gikk ut på å holde hjulene i gang gjennom en serie såkalte "megaprosjekter". Tanken var å trosse konjunkturene og samtidig skaffe Russland noe av varig verdi for fremtiden.

Ikke noe nytt Sotsji

Til stor overraskelse for møtedeltagerne var Putin ikke så interessert i dette. Forbauselsen skyldtes at han ofte har brukt storslåtte prosjekter til å øke både landets og sin egen prestisje.

Det mest kjente eksempelet er den massive utbyggingen i Sotsji før de olympiske vinterlekene. Satsingen fortsetter for å gjøre byen ved Svartehavet til en arena for begivenheter av internasjonalt format, som det nylig avsluttede verdensmesterskapet i sjakk.

Et annet viktig moment er at "megaprosjekter" er svært fordelaktige for makteliten, der mange har et sugerør ned i pengestrømmen. Slik kjøper Putin seg lojalitet.

Budsjettet er truet

At Putin nå velger annerledes, er et tegn på at Russland har fått dårligere råd. Olje og gass utgjør mer enn to tredjedeler av den russiske eksportverdien. Hvis budsjettene skal holde, må oljeprisen ligge rundt 100 dollar fatet. Nå er den nede på 60-tallet.

Det er nødvendig at Putin får mer ut av hver rubel. Solidaritet i forretningslivet – en russisk organisasjon som bekjemper korrupsjon – regner med at bestikkelser, returprovisjon og andre ulovligheter øker priser og kostnader opp til 30 prosent.

En moralpreken

Bli ikke overrasket dersom Putin ikler seg rollen som den strenge skolemesteren og gir statlige organer ordre om å slutte med tiltak som ikke har annet formål enn å kreve inn penger. Hyppige "inspeksjoner" med skyhøye gebyrer er en plage for russiske næringsdrivende.

Putin vil også snakke om nyskaping og personlig initiativ. Vel og bra, men problemet er at han kommer på banen i seneste laget. I mange år har Russland dopet seg på olje og gass i stedet for å satse på industrien. Utenom energi har Russland altfor lite å selge på et krevende verdensmarked.

Putins hodepine er at han trenger å rette opp økonomien i løpet av noen måneder eller i høyden et par år. Med et så kort tidsperspektiv blir løsningen å ty til argumenter som minner om kampanjene mot korrupsjon i Sovjetunionen: Patriotiske og moralistiske formaninger til den enkelte om å være ærlig og arbeide hardt, selvsagt kombinert med advarsler til de late og uhederlige.

Skraper i overflaten

Ingenting tyder på at Putin våger å gå løs på de dypereliggende årsakene til at det står dårlig til med russisk økonomi: Et rettssystem der politisk inspirerte søksmål kan suge livskraften ut av de mest lovende prosjekter. Eller et forretningsmiljø der "samarbeidspartnere" med mektige forbindelser skal ha sine prosenter.

Om Putin virkelig skulle gjøre noe med dette, måtte han gå løs på grunnlaget for sin egen makt. Det er nok å ha for høye forventninger til den russiske presidenten.

Les også

 1. Seiglivet NATO-myte i propagandakrig

 2. Russland anklager NATO for å destabilisere Europa

 3. Er Putin anti-EUpartienes rike onkel?

 4. Norsk jagerflypilot i nærkontakt med russisk krigsfly

Les mer om

 1. Kultur
 2. Økonomi
 3. Russland