Kommentar

De gule vestene vil bekjempe eliten som eget parti. Eliten jubler. | Frank Rossavik

Det er hverken edelt eller modig å tvinge frem enkle og gale svar på vanskelige spørsmål.

Paris, januar 2019. En kvinne passerer et veggmaleri.
  • Frank Rossavik
    Frank Rossavik
    Kommentator

Eliter er kanskje ikke populære, men de er nødvendige, særlig når samfunn skal styres. Politikere representerer velgergrupper, men prøver også å veie mål og hensyn mot hverandre på en holdbar måte. De færreste har ondt i sinne.

De har det dessuten ikke lett. En makthaver må ha blikk for blant andre fattige som skal hjelpes, innvandrere som skal integreres, gamle som trenger pleie, og de store gruppene – ofte kalt middelklasse – som har det bra, men som likevel forventer at noe blir bedre. De siste er viktige også fordi de er flinkest til å bruke stemmeretten.

Les hele saken med abonnement