Vi får de byråkratene vi fortjener | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) har flere ganger kritisert egen etat offentlig.

Byråkratene har få forsvarere. De fortjener bedre.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Verdens beste land kjennetegnes av et solid byråkrati. Ukorrupt, faglig sterkt og lojalt til den politiske ledelse som til enhver tid måtte komme. Det er forutsigbart på den gode måten.

Et godt byråkrati kommer ikke av seg selv. Det må utvikles gjennom år, og det må vedlikeholdes. Det første har vi vært gode til i Norge. Det andre er ikke like åpenbart.

Les hele saken med abonnement