Ingen migrantløsning i sikte | Per Anders Madsen

  • Per Anders Madsen

Migrantstrømmen setter EU under press. Særlig i valgåret 2017.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nesten 1300 migranter og asylsøkere ble tatt i land på Sicilia i løpet av helgen. Det norske fartøyet Siem Pilot deltar for fullt i operasjonene og har reddet over 500 personer de siste dagene.

Mønsteret blir stadig tydeligere. Asylankomster østfra til Hellas er bare en brøkdel av det de var i kriseåret 2015, mens strømmen nordover fra Libya øker jevnt og trutt. Hittil i år har det kommet drøyt 14.000 til Italia, 57 prosent flere enn i samme periode fjor, ifølge det italienske innenriksdepartementet. Og 2016 var et rekordår for asylankomster til Italia.

Les hele saken med abonnement