Kampen Oslo er dømt til å tape | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Jo mer Raymond Johansen (Ap) raser mot utflytting av arbeidsplasser, desto viktigere blir det for Regjeringen å gjennomføre det.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For 14 år siden skrev daværende administrasjonsminister Victor Norman (H) politisk historie ved å gjennomføre utflytting av syv statlige tilsyn fra Oslo til andre steder i Norge. Normans politiske genistrek var å fordele de 900 statlige arbeidsplassene over hele landet, fra nord til sør og vest. Dermed fikk mange flere enn byene det angikk interesse av utflyttingen. Det ble lett å danne geografiske allianser på tvers av partilinjer, noe som gjorde det umulig å stoppe prosjektet. Det var bare politikerne på Oslo-benken på Stortinget som kunne komme levende fra å være mot utflyttingen.

Motargumentene den gangen handlet først og fremst om prosess, hvordan de ansatte hadde det, og hva som kunne gjøres for å sukre den bitre pillen det var å se arbeidsplassene forsvinne til Bergen, Bodø eller Haugesund.

Les hele saken med abonnement