Xis nye æra | Therese Sollien

Hu Jintao var opptatt av å forsikre omverdenen om at Kinas fremgang var fredelig. Xi Jinping er ikke der.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Xi Jinping gjør et radikalt brudd med tidligere presidenters retorikk. Nå skal Kina ta større plass.

Da Hu Jintao satt med makten i Kina fra 2003 til 2013, var den offisielle parolen «Kinas fredelige fremgang». Årsaken til det er ikke spesielt mystisk: Mange anså det som en trussel at Kina var i ferd med å bli en stormakt. Hvordan Kina ville bruke den nyvunne makten, visste ingen.

Les hele saken med abonnement