Kommentar

Gjør USA greit igjen | Frank Rossavik

  • Frank Rossavik
    Frank Rossavik
    Kommentator

Foto: Dan P. Neegaard

Den nye presidenten må prøve å gjøre noe med USAs stadig dypere splittelse. Lett blir det ikke.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg har kjørt mye i USA det siste året, som regel i Uber-biler. Mens en taxisjåfør er en taxisjåfør, kan en Uber-sjåfør være sykepleier, prest, pensjonist og student, hva som helst.

De fleste sjåførene fortalte villig vekk om hvordan de så på valget, mest om gremmelser og ubehag.

Det overveldende ønsket blant sjåførene er at splittelsen som herjer USA må dempes, helst forsvinne. Men, bemerker de, hvordan skal nå det skje? Begge kandidatene splitter jo så det står etter.

En optimist vil peke på at presidenter gjerne overrasker positivt når de først sitter i Det hvite hus med en hær av gode rådgivere rundt seg. De vil ønske å gå inn i historien som en suksess.

Politiske valg kan løse

Optimisten vil også peke på at det ikke først og fremst er politikere som splitter, men økonomi og politikk.

Økonomien i USA går bedre enn mange vil ha det til. Ledigheten er lav. I flere sektorer er lønnsnivået på vei opp. De sosiale forskjellene avtar sannsynligvis nå. Politikere kan hjelpe til, for eksempel ved å øke den føderale minstelønnen.

Også innvandringspolitikken - en annen kilde til uro - kan repareres med politikk.

En pessimist vil derimot peke på at særlig republikanerne, men egentlig begge de to store partiene lenge har beveget seg bort fra sentrum og mot hver sin fløy. Ingenting tyder på at trenden brytes.

Tonen i ordskiftet på alle nivåer er så hard at det ikke engang er mulig å etablere hva som er sant og ikke sant. Også løgnerne påberoper seg sannhet.

Statsmakter i kamp

Det amerikanske styringssystemet har et skarpt skille mellom statsmaktene. Presidenten og Kongressens to kamre velges hver for seg, men skal så samarbeide i praktisk politikk.

Meningen er at dette skal virke stabiliserende, hindre drastiske utslag i en eller annen retning.

Ulempen er at systemet er svært uegnet i et politisk miljø med sterk polarisering. De siste årene har presidenten og Kongressen bekjempet hverandre. Ingenting tyder på at dette vil endres.

Republikanerne har for eksempel lovet å fortsette å blokkere utnevningen av nye høyesterettsdommere under en president Clinton. Det er heller ikke lett å se for seg samarbeidsvillige demokrater under en president Trump.

Lettere å være optimist

Pessimisten vil si at USA kommer til å bli verre og at det må en enda skarpere krise til før situasjonen kan bli bedre.

En logisk, men umulig løsning er å innføre parlamentarisme, slik den virker i de fleste europeiske land. Da velges parlamentet av folket og utpeker så statsministeren. De to maktsentrene er en del av samme prosjekt.

Det vil kreve en grunnlovsendring i USA det trolig aldri vil finnes flertall for.

Skal USA bli greit igjen, må det skje med en amerikansk løsning ingen i dag egentlig kan se, mener pessimisten, mens optimisten altså ser lysere på det.

Les mer om

  1. Frankly speaking
  2. USA
  3. USA-valg 2016
  4. Hillary Clinton
  5. Donald Trump