Kommentar

Inge D. Hanssen: En stødigere Eirik Jensen, men indisiene kan felle ham

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

En konklusjon er at Eirik Jensen står stødigere nå enn etter sin forklaring i tingretten, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen. Foto: Morten Uglum

Ekspolitimannen er ferdig med sin forklaring i ankesaken.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Eirik Jensen kan puste ut. Etter 12 rettsdager i vitneboksen er han ferdig med sin forklaring i ankesaken.

Hvordan har det gått?

En konklusjon er at han står stødigere nå enn etter sin forklaring i tingretten.

Han har brukt tiden etter den knusende dommen i tingretten til å studere sakens dokumenter og har derfor vært i stand til å gi langt mer utfyllende svar på de mange spørsmålene fra aktoratet.

Egne tidslinjer

Han har vært fremoverlent og på offensiven i vitneboksen. Han har avbrutt aktoratet når han fant det nødvendig, har utdypet sine svar og husker langt bedre enn tidligere når han blir forelagt den ene tekstmeldingen etter den andre.

Forsvarertrioen hans er også bedre forberedt. De har blant annet utarbeidet sine egne tidslinjer fordi de mener at Spesialenhetens tidslinjer ikke inneholder hendelser som taler til Jensens fordel.

Les også

Eirik Jensen om rettssaken: – Det er siste sjanse. Det er livet det er snakk om.

Urettmessig kritikk

Det landsomfattende, topphemmelige prosjektet som Jensen driftet fra 1998 og frem til pågripelsen i februar 2014, har vi fått vite noe mer om i denne rettsrunden.

Han har gitt opplysninger om dette fordi han mener han er blitt utsatt for urettmessig kritikk for brudd på informantinstruksen; han møtte kilder alene og nedtegnet ikke alltid informasjonen som kom frem på møtene.

Jensen mener at hans oppfatning av instruksen ble konfirmert av både Riksadvokaten, politidirektøren og Oslos politimester gjennom arbeidet i prosjektet.

Overvåket ikke grensen

Forsvarer John Chr. Elden har gått gjennom hver enkelt innførsel av hasj som Jensen er tiltalt for å ha medvirket til. Totalt 13,9 tonn fra 1994 og frem til november 2013.

Spørsmålene var mange til Jensen: Hvor var du på det tidspunktet? Hadde du kontakt med Cappelen rundt innførselen? Var du i stand til å varsle Cappelen om hvorvidt det var fritt leide eller ikke på grensen?

Eldens konklusjon er at Jensen ikke har hatt noen mulighet til å overvåke grensen – slik Cappelen har hevdet gjennom to rettsrunder. Dermed kan han heller ikke ha medvirket til innførslene.

Forsvarer John Chr. Elden har gått gjennom hver enkelt innførsel av hasj som Eirik Jensen er tiltalt for å ha medvirket til. Foto: Morten Uglum

Nå kommer vitnene

Eirik Jensen har gjort en god første runde i ankesaken. Spørsmålet er hvordan lagretten ser på saken etter å ha hørt forklaringene til Gjermund Cappelen og Jensen. Det er forklaringer som er hentet fra hver sin klode.

Annen runde i ankesaken gjenstår. Nå starter aktoratet sin bevisføring. De mener disse bevisene støtter opp om Cappelens forklaring om at Jensen var en korrupt politimann som var til uvurderlig støtte i Cappelens mangeårige innsats for å forsyne kongeriket med hasj.

Neppe nye bevis

Aktorene fra Spesialenheten har neppe noen nye bevis i ermet. Vitnene blir stort sett de samme som i tingretten.

Hovedbeviset mot Jensen er fremdeles Gjermund Cappelens forklaring. Her står troverdighet mot troverdighet.

Alt annet som presenteres for retten og juryen, er indisier som tyder på at ting kan ha skjedd slik påtalemyndigheten hevder. Det er altså ikke håndfaste bevis i form av fingeravtrykk, DNA eller fottøyavtrykk.

Likevel er det indisiene som til syvende og sist kan felle Eirik Jensen.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen
 4. Krim

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel