Kommentar

Hvem er redd for Anita Krohn Traaseth? | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator

Det blåser rundt Anita Krohn Traaseth igjen – til tross for gode resultater. Foto: Stian Andersen / NTB Scanpix

Det blåser rundt Innovasjon Norges toppsjef. Igjen. Men hvor kommer vinden fra?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det blåser på toppene. Som teknologikommentator har jeg fulgt Anita Krohn Traaseth på nært hold etter at hun tok over som toppsjef i Innovasjon Norge i 2014 – og det har vært storm i kastene.

Overtok et vrak

Da hun tok over, ville selv Tore Strømøy slitt med å spore opp noen som lot seg imponere over Innovasjon Norge. Tre og et halvt år senere er organisasjonen slanket, modernisert, digitalisert og effektivisert. Noe er prioritert opp, annet er prioritert ned. Det blir blåst av slikt.

I 2015 møtte Krohn Traaseth medieoppslag og heftig kritikk for galopperende lederlønninger og anklager om usaklige oppsigelser. «Drittpakke,» svarte Krohn Traaseth, stengte seg inne på bloggen sin og publiserte en selvrettferdig bloggpost under tittelen «Ær’e her’e er party»?

Les også

Les mer om «drittpakken» her: Når dritten treffer viften

Jeg var blant Krohn Traaseths kritikere den gangen, og styreleder Per Otto Dyb mer enn antydet at han og Krohn Traaseth nok ikke er to alen av samme stykke. Det ser ikke ut til å ha endret seg med årene. Denne gangen er jeg mer usikker. Hvor mange som egentlig deler Dybs mistillit nå, er foreløpig vanskelig å få grep på.

Få tegn på intern uro

Aftenposten kjenner til at det er misnøye i deler av styret. Påtroppende styreleder, Jørand Ødegård Lunde, sier hun har tillit til Krohn Traaseth. Ledergruppen i Innovasjon Norge stiller seg bak sjefen. Dagens Næringsliv skriver i dag at de ansatte er ukjent med mistilliten mot Anita Krohn Traaseth. De tillitsvalgte sier at saken kom som en overraskelse, og at samarbeidet med Krohn Traaseth aldri har vært bedre.

Mitt inntrykk er at det ikke er store uroligheter internt i Innovasjon Norge nå.

De fleste ansatte ser ut til å ha lagt konfliktene bak seg, og dermed kan neppe det begrunne en oppsigelse av administrerende direktør.

Riktignok er Innovasjon Norges tidligere økonomidirektør Anne Ombye kritisk til Krohn Traaseths lederstil. Hennes stilling ble utlyst under omorganiseringen. Den tidligere reiselivsdirektøren, Per Arne Tuftin, sier ingenting om lederstilen, men er misfornøyd med at reiseliv ble prioritert ned i omorganiseringen. Feil er garantert blitt gjort, og de som rammes hardest i en omorganisering kan ha legitime grunner til både å være misfornøyd og rette kritikk mot ledelsen. Men såpass få konflikter i en så stor omstilling er vanligvis et tegn på godt lederhåndverk. Jeg kan selvsagt ta feil, men tallene taler til Krohn Traaseths fordel.

Tallenes tale

Medarbeiderundersøkelsene i Innovasjon Norge gir ingen stor grunn til bekymring. De ansatte har høy motivasjon og jobbtilfredshet, og sykefraværet er omtrent halvparten av snittet i statlig forvaltning. Innovasjon Norge er nå blant landets aller mest populære arbeidsplasser for studenter. Og kanskje enda viktigere for styret:

Resultatene er gode.

Omorganiseringen og digitaliseringen har gitt en sterk forbedring i kostnadseffektivitet. Regnskapet for 2016 viser at Innovasjon Norge leverer 18 prosent mer enn i 2013. Innovasjon Norges kjerneoppgave er å gi rådgivning, risikolån og tilskudd til innovasjonsprosekter. De siste årene har de fått økning i statsbudsjettet, flere departementer har valgt å legge sine oppdrag til Innovasjon Norge, de får stadig flere profileringsoppdrag ute i verden, og en SSB-rapport viser at bedrifter som har vært i kontakt med Innovasjon Norge opplever høyere vekst i omsetning og verdiskaping enn andre bedrifter.

I den samme perioden er staben redusert med 9 prosent, og kostnadene er redusert med 6 prosent. Alt tyder på at denne trenden forsterkes når regnskapet for 2017 legges frem i løpet av de neste dagene. Også det er et tegn på godt lederhåndverk som bør gjøre eierne glade.

Så hva handler denne mistilliten om, og hvor kommer den fra?

Vinden kan snu

Næringsdepartementet, som er største eier, uttrykte misnøye overfor styret etter at Krohn Traaseth hadde skrevet en kronikk om oljeavhengighet i Aftenposten i oktober i fjor. Måneden etter skrev de to mektige styrelederne i henholdsvis Norsk olje & gass og Norsk Industri Olje & Gass et felles brev til den nå avgåtte styrelederen i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb.

I brevet forklarer de to at de er «sterkt bekymret for det negative inntrykket administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har etterlatt seg den siste tiden i det offentlige rom når det gjelder olje- og gassindustrien», og at de har «en klar forventning om at Innovasjon Norge og dens ledelse aktivt vil støtte opp under det viktige innovasjonsarbeidet som skjer i norsk olje- og gassindustri både i ord og handling». I tillegg har reiselivsnæringen uttrykt misnøye.

Kritikerne har et poeng. Tilsammen utgjør reiselivsnæringen og petroleumssektoren en betydelig del av norsk næringsliv, og Krohn Traaseth skal tjene hele næringslivet. Samtidig skal hun spille en helt sentral rolle når norsk næringsliv skal gjennom en kjempeomstilling der bærekraft er nøkkelordet.

Det er problemet når det blåser. Vinden står i døren hvordan du enn snur huset.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Anita Krohn Traaseth
 3. Innovasjon Norge
 4. Innovasjon
 5. Omstilling
 6. Næringsliv
 7. Parat