Kommentar

PST etterforsker ikke om Krekar leder en terroristorganisasjon. Det er underlig.

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Rettsaken mot Mulla Krekar: Politioverbetjent Geir Øvstedal og Politiadvokat Signe Aaling i PST vitnet i rettsaken tirsdag. Foto: Espedal, Jan Tomas

PST avviser politisk press i Krekar-saken.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

PST har – naturlig nok – i mange år vært svært så ivrig etter å etterforske Krekar. Resultatet har vært blandet. Det har endt både med domfellelser og frifinnelser.

Påstandene fra Italia om at Krekar har bygget opp og leder en ren terroristorganisasjon, røres ikke av det norske sikkerhetspolitiet. Den etterforskningen overlater man til italiensk politi.

Det virker underlig.

Hvorfor denne tilbakeholdenheten i denne delen av det vi kan kalle Krekar-komplekset?

 • Les nyhetssaken: PST om Krekars påståtte terrornettverk: Dette har ikke vært noe tema for oss

Planla terror

Italienske justismyndigheter vil ha Krekar utlevert fra Norge for å få ham dømt i Italia.

Utleveringsbegjæringen begrunnes med at Krekar siden 2011 har ledet oppbyggingen av en islamistisk, fundamentalistisk organisasjon som planla terrorvirksomhet i Europa og i Midtøsten.

Organisasjonens navn er Rawti, og dens mål er ved voldelige midler å styrte det sittende selvstyret i Irak-Kurdistan for å etablere en teokratisk stat, bygget på sharia-lover. Krekar skal, ifølge siktelsen, være villig til å begå terrorhandlinger mot europeiske og vestlige mål for å skremme befolkningen og øve press på offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner.

I norsk strafferett kalles dette å inngå forbund med noen om å begå terrorhandlinger.

Ingen norsk sak.

Krekar bor på Tøyen i Oslo. Han skal ha ledet Rawti både fra leiligheten sin og fra fengselscellen i Kongsvinger mens han sonet sin siste dom.

Med dette som bakteppe skulle man tro at PST ville kaste seg over opplysningene som kom fra italienske kolleger, etterforske saken og eventuelt føre en straffesak mot Krekar for en norsk domstol.

Men nei. Skal vi tro politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST – og det er det all grunn til – var det aldri noe tema å sette i gang en egen etterforskning i Norge.

Det skal ligge en såkalt forholdsmessighetsvurdering bak avgjørelsen: Det italienske politiet har foretatt en omfattende etterforskning i flere land. Ville man ha noen mulighet med å nå frem med en egen norsk etterforskning?

Nei, mente man i PST-ledelsen. Hadde man på egen hånd kommet over opplysninger om at Krekar ledet en terroristorganisasjon, ville man selvfølgelig ha undersøkt dette nærmere.

En gave fra oven.

I stedet hjalp man italiensk politi ved å avlytte besøksrommet i Kongsvinger fengsel når Krekar hadde besøk. Materialet sendte PST til Italia. Ubearbeidet. Men man beholdt for sikkerhets skyld en kopi i hovedkvarteret i Nydalen.

Utleveringsbegjæringen fra Italia kom som en gave fra oven til norske politikere. Krekar har ridd det politiske Norge som en mare i mange år; ikke minst har de blåblå politikerne som nå sitter med makten gitt uttrykk for at de ønsker Krekar dit pepper’n gror.

Politioverbetjent Øvstedal understreker at PST ikke har vært utsatt for politisk press i denne saken. Ikke på noe tidspunkt.

Det tror ikke jeg heller. I alle fall ikke direkte.

Men man må jo være både døv og blind dersom man ikke har fått med seg politikernes sterke ønske om å få sendt Krekar ut av landet.

For godt.

Les mer om

 1. Mulla Krekar
 2. PST
 3. Italia

Relevante artikler

 1. NORGE

  PST om påstått terrornettverk: Ikke vært noe tema for oss

 2. KOMMENTAR

  PST fikk medhold, men det vil ta tid før Krexit kan gjennomføres

 3. KOMMENTAR

  Neppe «spaghetti-jus» bak krav om utlevering

 4. NORGE

  Mulla Krekar kjemper mot utlevering til Italia

 5. NORGE

  PST: Krekar kunne blitt straffet med fengsel i 10 år i Norge

 6. KOMMENTAR

  De fleste av oss mener at Krekar er en pest og en plage. Det er ikke nok til å utlevere ham.