Er Oslo underdekket? | Trine Eilertsen

Utsikten over Oslo sentrum fra Ekebergskråningen har endret seg kraftig på få år.

Aftenposten og Oslo har kjent hverandre lenge. Vi skal bli enda bedre kjent nå.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Sentrum mot periferi, Oslo mot røkla, folket mot eliten.

Polariseringen tar mange former for tiden, men Oslo er på et eller annet vis sentral i mange av problemstillingene. For mange i Norge er opplevelsen at Oslo får urimelig mye oppmerksomhet, at for mye av debatten og nyhetsdekningen dreier seg om Oslo, stemmer i Oslo, problemstillinger formulert i Oslo. Hvis elitene har et hjemsted, må det være i Oslo, der statsforvaltningen, Stortinget, regjeringen, organisasjonene og mange av de store selskapene holder til.

Oslo er ikke en blindsone

Samtidig liker flere å si at Oslo er en journalistisk blindsone eller tomrom. Det finnes ikke journalistikk om Oslo, i betydningene om menneskene som bor her og makten som utøves i byen. At NRK har kort vei til skolene rundt Marienlyst når de skal finne eksempler på det som skjer i skolene, endrer ikke det.

For å ta det siste først: De som påstår at det ikke lages journalistikk om Oslo, at byen er en blindsone for pressen, følger ikke med. Det er fristende å påstå det, særlig hvis man skal etablere en helt ny avis. Det er mer arrogant enn sant.

Denne uken har Aftenposten skrevet om hvordan Oslo er en delt by også når vi ser på kreftdiagnoser. Vi har skrevet om E6-konflikten. Skolene har svart på undersøkelsen vår om hvordan korona har rammet elevene. I helgen kan vi lese om hvordan Senterpartiet vil stoppe planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo.

I vår kom de første kapitlene i den lange historien om de to brødrene som i perioder topper kriminalitetsstatistikken i Oslo. Den sier mye om sosiale utfordringer, barnevern, tiltak som ikke treffer og verktøy som ikke finnes. Vi følger sakene fremdeles. Det er viktig journalistikk for Oslo og Norge.

I tillegg har Oslo flere bydelsaviser som skriver om problemstillinger lokalt, nettavisen Vårt Oslo har opparbeidet seg et interessert publikum, Dagsavisen skriver om politikk i Oslo, og VG og Dagbladet omtaler gjerne den kronisk betente skoledebatten i Oslo.

Oslo trenger mer journalistikk

Nå skal Amedia starte en ny lokalavis i Oslo. Så da skulle det kanskje være tilstrekkelig dekning av Oslo?

I Aftenposten mener vi nei. Oslo trenger mer journalistikk. Når mange snakker om elitene i Oslo, glemmer de at mange som bor 1 kilometer i luftlinje fra Stortinget, opplever seg like fjernt fra elitene som dem som bor i Vadsø. Storbyen Oslo har unike problemer og fordeler. Mange av dem blir sjelden omtalt.

Flere endevegger i Tøyen-området er i senere år malt av gatekunstnere.

Frem til 2013 var Aftenpostens oppdrag tydelig manifestert i to produkter: En morgenavis med nasjonal profil og en ettermiddagsavis – Aftenposten Aften – med lokal profil. Det var med sorg at Aftenposten besluttet å avvikle lokalavisen. Forklaringen finnes i de ekstreme endringene og inntektsutfordringene mediebransjen har gått gjennom de sist ti årene.

Nå går det langt bedre med Aftenposten. Da mener vi det er naturlig og nødvendig at vi investerer i journalistikk i og for Oslo. Det gjør vi nå, til gagns. Det skjer parallelt med at vi fortsetter å investere i og utvikle journalistikken som gjør Aftenposten relevant for alle nysgjerrige og samfunnsengasjerte lesere i Norge.

Blåtrikken skal fortsatt være blå. Snart setter Oslos nye trikker i drift, det er en milliardinvestering for kommunen.

Fredag kunne dere lese i A-magasinet om en ekstrem virkelighet i et Snapchat-univers få av oss kjenner. Lørdag kunne dere lese om vårt møte med de to kvinnene fra Bærum, som Åsne Seierstad skrev om i boken To søstre. Hele uken har dere kunnet lese om hvordan korona er særlig vanskelig i Oslo, og hvem som rammes hardest.

Alt dette er kjernestoff for Aftenposten. Nå ser vi frem til å gi leserne våre mer journalistikk som avdekker, forklarer, engasjerer og berører.