«Bomlønn» er en løsning på bompengeopprøret | Martin Sandbu

  • Martin Sandbu
    Spaltist
Vi må spørre oss hvordan vi unngår det som har skjedd andre steder: at bompengeopprøret fryser fast en frontlinje som splitter folk, ikke bare i synet på veipolitikk, men i holdningen til klimaspørsmålet og til samfunnsordningen vår i det store og hele, skriver Martin Sandbu. Bildet er fra en kjør sakte-aksjon mot økning av bompengeavgiftene i Bergen i 2017.

Vi får synes synd på norske politikere der de lamslått stirrer inn i fjernlyset fra et kommunevalg som kommer susende mot dem langs en bomfinansiert motorvei.

Frp kunne rimeligvis ikke forvente at når en folkereising mot bompenger først skulle skje, så ble det en eksistensiell trussel og ikke en velsignelse. Anti-elitistiske bompengemotstandere skulle jo være velgere partiet har førsterett på. De andre partiene forutså neppe at noe bomopprør skulle komme i det hele tatt.

Les hele saken med abonnement