Kommentar

Masseuniversitetene har et problem universitetsfolk har mye trening i å snakke lite om.

Det store behovet for å skape et tilbud til de spesielt flinke og motiverte, peker på et underliggende problem i masseuniversitetene, som universitetsfolk har mye trening i å snakke lite om.

Foto: Storfjell Ingar

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

I sommer har det gått en debatt om det nye elitestudiet ved Universitetet i Oslo, det såkalte honoursprogrammet, som kombinerer fag fra humaniora og realfag. Universitetet har laget et program for flinke, godt motiverte studenter, med tettere oppfølging, mer undervisning og krevende oppgaver. Nå, ved første gangs opptak, viser det seg at programmets studenter ved opptak har landets høyeste karakterscore, over medisinstudier og andre etablerte eliteutdanninger.

En del kritikk har kommet, fra politikere og studentorganisasjoner, som ikke liker elitestudier for noen utvalgte. Selv er jeg begeistret for ordningen. Gjennom år i universitetssystemet, også i leder- og styreverv i sektoren, har jeg lenge sett et behov for noe liknende.

Les hele saken med abonnement