Kommentar

Slik har vi jobbet med sykehjemsvolden

  • Espen Egil Hansen
    Espen Egil Hansen
    Sjefredaktør

Illustrasjonsbilde. Foto: Signe Dons

Vold mot barn er blitt en del av den offentlige samtalen. Vold mot eldre er fortsatt et tabu.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Foto: Signe Dons

Foto: AFTENPOSTEN

Usynlig vold. Ofre som mangler stemme og som ikke kan fortelle hva som har skjedd. Aftenposten har drevet kritisk og undersøkende journalistikk om hvordan vold mot barn ikke har vært prioritert i politiet, rettsapparatet og i straffeutmåling. Det er nå blitt en del av den offentlige samtalen.

Vold mot eldre er dessverre fremdeles et tabu.

Har manglet oversikt

I vår avsløring, som vi publiserer i dag, har vi konsentrert oss om å undersøke hva som skjer på innsiden av sykehjemmene når man først har vært så heldig å få plass.

Våre undersøkelser viser at det i fjor var 13.000 tilfeller av vold på norske sykehjem. Ingen myndigheter har hatt denne oversikten.

Ingen har visst hvor ofte en av våre mest sårbare grupper blir utsatt for vold. Derfor ba vi om avvik fra alle landets kommuner. Gjennom innsynsarbeidet ser vi at det er store variasjoner i kommunene.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Noen leverer fremdeles håndskrevne rapporter. Andre har elektroniske systemer som kan kjøre ut oversikter ved enkle tastetrykk. Noen melder ikke avvik.

Norge er blant de landene i verden som er langt fremme i bruk av helsedata, men Aftenpostens kartlegging viser at det på dette området er store hull og svakheter.

Vi lærer ingenting når vi ikke har oversikt

Mens hver enkelt kommune har sine registre, så er kunnskapen ikke tilgjengelig nasjonalt. Som samfunn lærer vi derfor lite eller ingenting. Stikkordet er data. Ved å samle inn alle dataene, systematisere og kategorisere dem, er det mulig å diskutere og lære. Aftenpostens hensikt med å løfte dette frem, er nettopp at vi skal få et bedre faktagrunnlag for å diskutere og lære.

De fleste av oss har noen i familien eller i vennekretsen på sykehjem og opplever dette som trygge og gode hjem. Når Aftenposten i dag kommer med resultatene av vår kartlegging, er ikke hensikten å skremme. Men virkeligheten kan være skremmende.

Medienes oppgave å beskytte enkeltmennesker

Vi forstår at både eldre og pårørende kan bli redde etter å ha lest saken. Vi publiserer i dag 36 avviksmeldinger.

De 36 meldingene er et representativt utvalg av de 13.000 voldshendelsene. Ingen av avvikene kommer fra samme sykehjem. De favner også bredden i alvorlighetsgraden i meldingene. Du kan lese om alt fra lugging og klaps til kvelertak og annen vold som kunne fått fatale følger.

I 2018 bodde det 40.000 mennesker på 942 ulike sykehjem over hele landet.

Når Aftenposten har funnet at det skjedde minst 13.000 voldshendelser på sykehjem i fjor, betyr det at volden ikke rammer alle. Det er likevel 13.000 voldshendelser for mange.

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Les mer om

  1. Sykehjemsvolden
  2. Sykehjem
  3. Aftenposten
  4. Vold