Skepsisen til private gaver lever og blomstrer i Norge. Selv i 2020.

Nå står gaveforsterkningsordningen for forskning og kultur i fare.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nå skal det ikke lenger lønne seg å skaffe store private midler til norsk forskning. Kanskje spøker det for de private gavene til kultur også.

Det er veldig overraskende.

Les hele saken med abonnement