Fremtiden kan ikke forbys

  • Joacim Lund
tegning-ves0AgzZW_.jpg

Uber er blitt populært. Det er ikke populært i drosjenæringen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Drosjenæringen blir rasert», sa Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund til Aftenposten etter at en Uber-sjåfør nylig ble frikjent for pirattaxivirksomhet. Det mange lurer på nå, er om det kanskje kan være det greieste for alle parter.

En samfunnskontrakt

Under overskriften En samfunnskontrakt beskriver Norges Taxiforbund på sine nettsider hvordan drosjenæringen har gjort en byttehandel med myndighetene. Løyvehaverne forplikter seg til å kjøre overalt, til alle døgnets tider, ikke bare når det er julebordsesong eller Øyafestivalen. Til gjengjeld krever de rammevilkår som gir et anstendig inntektsnivå i drosjeyrket. Det er et viktig premiss i debatten om hvorvidt Uber skal ha en plass i persontransporten her i landet. Det har med sikkerhet og beredskap å gjøre, og det er ting vi liker å ha, selv om det er kjedelig å snakke om. Men debatten stopper ikke der.

Forskere: Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi

Nifse nykommere

Spør du drosjesjåførene om hvorfor Uber ikke bør få lov til å konkurrere med dem (jeg har spurt mange), svarer de ofte at hvem som helst kan sette seg bak rattet og kjøre Uber, mens de som skal kjøre drosje må gjennom en rekke tester og godkjenninger. Vandelsattest er gjerne det de er aller mest opptatt av. Er du voldtektsdømt, får du ikke kjøre drosje. Dessuten må du jo ha kjentmannsprøve, ikke sant, så kundene havner der de skal. Det slipper også Uber-sjåførene. Og så var det pengene, da. Hvor blir det av pengene når du kjører Uber, egentlig? Det høres ut som om drosjenæringen er fullkommen som den er. Men, som alle vet – det er den ikke. Langt derifra, faktisk.

Les også: Uber frikjent, men polititet fortsetter å aksjonere

Frynsete rykte

For å ta det med vandelsattest først: Ifølge Uber har alle deres sjåfører også det. Dessuten, når Norges Taxiforbund selv lister opp drosjenæringens største utfordringer, kommer manglende kontroll av vandelsattest høyt opp. Den kontrolleres nemlig bare ved tildeling av løyvet. Googler du drosjesjåfør+voldtekt, er listen over treff sjokkerende lang. Drosjenæringen har et selvpåført, frynsete rykte bransjeorganisasjonen er smertelig klar over, og det er neppe rasjonelle grunner til å føle seg tryggere når noen tar en drosje i stedet for en Uber. Tvert imot opplever mange at det oppleves som tryggere når de får opp navn og bilde av sjåføren før han kommer, sammen med et antall stjerner som sier noe om hvordan tidligere passasjerer har vurdert ham. OK, neste argument: Kjentmannsprøven.

Drosjenæringen har et selvpåført, frynsete rykte bransjeorganisasjonen er smertelig klar over

Ny teknologi forandrer bransjen

Hvor mange ganger har du tatt en drosje med nummer på taket og møtt en sjåfør som ikke aner hvor han skal? For min egen del mange ganger. I dag har de fleste biler, enten de tilhører drosjenæringen eller Uber, navigasjon. I Uber-appen taster du inn adressen du skal til når du bestiller. Ruten er tegnet opp i sjåførens GPS-system allerede før han plukker deg opp. Kjentmannsprøven hadde nok en funksjon i sin tid, men er ikke et spesielt vektig argument ved inngangen til 2016. La oss heller snakke om penger. Ifølge Uber selv arrangerer de kurs der nye sjåfører lærer å etablere og drive enkeltmannsforetak. Kanskje syndes det med innbetalingene der også, men det er nok et godt stykke igjen til drosjesvindelsaken der rundt 400 drosjeeiere og 2500 sjåfører var involvert.

Aftenposten TV: Se hvordan det gikk da Aftenposten testet Uber black

Ikke gråt

Det finnes fryktelig mange helt herlige drosjesjåfører. Men alle de tidligere skandalene i drosjenæringen gjør det sannsynligvis vanskelig for folk flest å mobilisere den helt store sympatien med en bransje i endring, eller bare å forstå hvorfor den skulle være i posisjon til å be om beskyttelse fra myndighetene når den møter konkurranse fra en tjeneste de fleste opplever som både rimeligere og bedre.

Ifølge førsteamanuensis Espen Andersen ved BI bør drosjenæringen snarest hive seg rundt og lage en løsning som kan konkurrere med Uber, heller enn «å klage til myndighetene, rope på straffeforfølgelse for den nye måten å gjøre ting på, fortelle skrekkhistorier om hvordan det gikk med kunder som brukte Uber, og trekke frem hvor vondt og vanskelig det er for en som tidligere tjente penger å møte konkurransen», som Andersen skriver på BIs nettsider.

«Samfunnet må bestemme seg», sier Tuxen. Det er jeg helt enig i. Fremtiden kan ikke forbys.

I januar kommer noen av verdens største teknologistjerner til Aftenpostens konferanse om teknologi og fremtidens arbeidsliv!