Europa endrer seg. Er det tid for en ny norsk EU-debatt?

Et mulig ukrainsk EU-medlemskap var den reelle trusselen mot Putin-regimet, skriver Raymond Johansen. Bildet viser ukrainere utenfor et EU-møte i Brussel 24. mars.

EU er ikke bare vår beste garantist for fred og demokrati. Det er også det beste svaret vi har på mange av utfordringene det norske samfunnet står overfor.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Europa er i voldsom endring. Krigen i Ukraina gjør dette veldig tydelig, men store endringer har pågått i EU over år. Det må bety noe, også for oss i Norge.

EU og europeiske land er snart den eneste troverdige garantisten for det liberale demokratiet på vår side av kloden. Dagens EU tar en avgjørende rolle i å løse mange av vår tids største utfordringer. Jeg er derfor uenig med dem som mener tiden ikke er moden for en debatt om norsk tilknytning til Europa.

Les hele saken med abonnement