Har du hørt om femtech? | Anita Krohn Traaseth

Innen 2035 har vi tatt kvantesprang innenfor kunnskap og nye løsninger for kvinnehelse. Femtech vil være en stor pådriver.

I og med at tematikken rundt femtech er kjønnsfokusert, er det ikke unaturlig at kvinner ser mulighetene for nye løsninger først, skriver Anita Krohn Traaseth.
  • Anita Krohn Traaseth
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Fintech, medtech, agritech, foodtech, edtech, oceantech, femtech. Disse begrepene har noe til felles. De er også teknologiselskaper som driver utvikling av nye løsninger og produkter innenfor en etablert sektor eller næring. Fintech er teknologi innenfor finansnæringen. Agritech er teknologi knyttet til landbruk.

Selskaper som blir plassert innenfor disse begrepskategoriene er av interesse for mange. Her kan det ligge betydelig innovasjons- og vekstpotensial. Det er teknologi som er skalerbar. Hvor millioner av brukere verden over kan benytte løsningene og produktene.

Les hele saken med abonnement